Uniwersytet to Wy – 75 lat UŁ. Komentarz Prorektora ds. studenckich UŁ

Na okres od maja do jesieni 2020 roku planowaliśmy liczne wydarzenia, by uczcić 75. rocznicę utworzenia Uniwersytetu Łódzkiego. Chcieliśmy świętować pod hasłem Uniwersytet to Wy – żeby pogłębić poczucie wspólnoty wszystkich, którzy tworzą naszą Uczelnię. Miały być konkursy, wystawy, prezentacja wspomnień pracowników, inauguracja nagrody społecznej UŁ, uroczyste posiedzenie Senatu, międzypokoleniowe, radosne spotkanie. Pandemia i rygory z nią związane pokrzyżowały te plany. Wykładowcy prowadzą zajęcia na odległość. Wszyscy spotykamy się online i telefonicznie, wielokrotnie w ciągu dnia, intensywniej niż kiedykolwiek dotąd. Pracownicy Osiedla i administracji zmagają się z problemami, o których wcześniej nikt nawet nie myślał. Poświęcenie, zapobiegliwość, solidarność, wyrozumiałość, głęboka empatia, serdeczność – tego teraz doświadczamy, na co dzień. Znużeni wielością uciążliwych spraw do rozwiązania, potrafimy rozesłać sobie na koniec dnia esemesowe serduszka i dobre słowa. Wstyd o tym pisać? Bynajmniej. Widać, że Uniwersytet to My.

Mamy swój Jubileusz: w biegu, w działaniu, wśród sprawdzonych przyjaciół.

Prorektor ds. studenckich prof. Tomasz Cieślak

Sekretariat WMiI UŁ (Newsletter UŁ nr 531, 25 marca 2020 r.)