Zarządzenie Rektora UŁ w sprawie wprowadzenia zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania z infrastruktury, w tym wyposażenia technicznego UŁ oraz zasad postępowania w razie wypadku lub awarii.

Czerwiec 26th, 2019 by

Szanowni Państwo, informujemy o nowym Zarządzeniu Rektora UŁ nr 84 z dnia 25.06.2019 r. w sprawie wprowadzenia zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania z infrastruktury, w tym wyposażenia technicznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz zasad postępowania w razie wypadku lub awarii.

Konieczność wydania ww. zarządzenia wynika z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz. U. z 2018 r., poz. 2090).

Na Wydziale matematyki i Informatyki UŁ osobą, do której należy zgłaszać awarie urządzeń i instalacji oraz inne problemy związane z użytkowaniem pomieszczeń i ich wyposażenia jest Pani Małgorzata Gajewska (§ 4 ust. 3) tel. 42 635 5947, e-mail: malgorzata.gajewska@wmii.uni.lodz.pl, pok. A122

Zarządzenie Rektora nr 84 z 25.06.2019 r.

Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 84 z 25.06.2019 r.

Treść zarządzenia wraz z załącznikiem znajduje się też w Bazie Aktów Wewnętrznych pod następującym linkiem: https://baw.uni.lodz.pl/d/9884/5/ .

 

Z upoważnienia

Pani mgr Małgorzaty Gajewskiej

Kierownika Administracyjnego

Wydziału Matematyki i Informatyki

Uniwersytetu Łódzkiego

 

 

Nowy Statut UŁ

Czerwiec 10th, 2019 by

Nowy Statut Uniwersytetu Łódzkiego

Szczegóły w komunikacie na stronie UŁ:

Uniwersytet Łódzki przyjął nowy statut

Podziału roku akademickiego 2019/2020 – KOREKTA

Maj 31st, 2019 by

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłamy korektę zarządzenia w sprawie podziału roku akademickiego 2019/2020.

W treści zarządzenia jako dzień rektorski został dodany 2 maja 2020 r. dla studiów niestacjonarnych.

Poprawiona treść aktu znajduję się również w Bazie Aktów Wewnętrznych pod linkiem: https://baw.uni.lodz.pl/d/9840/5/

 

Z wyrazami szacunku

Biuro Rektora

Uniwersytet Łódzki

 

*****

Szanowni Państwo,

informujemy o nowym zarządzeniu nr 71 Rektora UŁ z dnia 31.05.2019 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2019/2020 https://baw.uni.lodz.pl/d/9840/5/

Treść aktu znajduje się w załączeniu oraz w Bazie Aktów Wewnętrznych pod ww. linkiem.

Z wyrazami szacunku

Biuro Rektora

Uniwersytet Łódzki

Oferty pracy dla nauczycieli w szkołach

Październik 9th, 2018 by

Sz. Państwo,

uprzejmie informuję, że napływające ostatnio licznie na Wydział oferty pracy dla nauczycieli są zamieszczane na bieżąco na tablicy przy sekretariacie oraz w komunikatach na stronie wydziałowej.

Poniżej w zał. kila z nich.

Zainteresowanym pracą nauczyciela (do której podjęcia w niektórych przypadkach wystarczy ukończenie studiów na poziomie licencjatu) polecamy też stronę Kuratorium Oświaty w Łodzi:

https://www.kuratorium.lodz.pl/praca-dla-nauczycieli/

Prywatna SP Scholasticus w Łodzi

SP nr 34 w Łodzi

SP nr 12 w Zgierzu

Publiczne Gimnazjum nr 38 w Łodzi

03-07.09.2019 r. – Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich w Krakowie w stulecie Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Rok 2019 Jubileuszowym Rokiem Matematyki.

Wrzesień 28th, 2018 by

W dniach 3-7 września 2019 r. odbędzie się Krakowie Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich z okazji 100-lecia powstania (2 kwietnia 1919 r.) Towarzystwa Matematycznego w Krakowie, które wkrótce przekształciło się w Polskie Towarzystwo Matematyczne.

Zjazd będzie okazją do spotkania z tymi koleżankami i kolegami, którzy od wielu już lat przebywają za granicą. Oprócz naukowców będą obecni także nauczyciele matematyki oraz przedstawiciele innych środowisk związanych z tą dziedziną wiedzy. Będzie to zatem okazja do integracji całej naszej społeczności.

W ramach Zjazdu planowane są wykłady wybitnych uczonych i dyskusje panelowe o stanie nauk matematycznych w naszym kraju. W jednym miejscu spotkają się ci, których dorobek zapewnił im już miejsce w historii polskiej matematyki, wraz z tymi, którzy dopiero wchodzą w świat Królowej Nauk. Dzięki temu Zjazd w Krakowie ma szansę stać się niepowtarzalnym wydarzeniem i nadać impet dalszemu rozwojowi naszej dziedziny nauki oraz przybliżyć jej obraz szerokim kręgom odbiorców.​

Zjazd odbywa się w ramach Jubileuszowego Roku Matematyki.

więcej informacji: https://100latptm.matinf.uj.edu.pl/zjazd.php
kontakt: 100latPTM@im.uj.edu.pl

Protokół z Zebrania Konstytuującego (https://100latptm.matinf.uj.edu.pl/historia.php)

Budynek przy ul. św. Anny 12, w którym odbyło zebranie założycielskie Polskiego Towarzystwa Matematycznego (fot. Anna Wojnar)

***

Zarząd Główny PTM na wniosek Oddziału Krakowskiego uchwałą z dnia 18 września 2017 r. podjął decyzję o nazwaniu roku 2019 Jubileuszowym Rokiem Matematyki.

Uchwała ta nawiązuje do stuletniej rocznicy powstania organizacji skupiającej matematyków, założonej dnia 2 kwietnia 1919 roku i nazwanej Towarzystwem Matematycznym w Krakowie, a następnie przekształconej w Polskie Towarzystwo Matematyczne.

Stuleciu PTM będą towarzyszyć liczne wydarzenia nie tylko naukowe, ale także popularyzujące matematykę, a kulminacją obchodów będzie Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich, który odbędzie się w Krakowie w dniach 3-7 września 2019.

Spektakularnym wydarzeniem Jubileuszowego Roku Matematyki będzie ułożenie na Błoniach Krakowskich trójkątnego dywanu Sierpińskiego, który tworzyć będzie 6561=812 uczniów szkół małopolskich. Podobne widowiska będą organizowane także w innych miastach.

Jako wydarzenie bezpośrednio upamiętniające powstanie PTM, planowane jest w dniu 2 kwietnia 2019 uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku przy ul. św. Anny 12, gdzie dokładnie sto lat wcześniej, w sali seminarium filozoficznego, odbyło się zabranie konstytuujące Towarzystwo Matematyczne w Krakowie.

Informacje o kolejnych działaniach w ramach Jubileuszowego Roku Matematyki zostaną przekazane wkrótce, obecnie są one konsultowane z innymi ośrodkami PTM.

więcej informacji:

https://www.jrm2019.pl

https://100latptm.matinf.uj.edu.pl/jrm.php

Ławka z figurami Stefana Banacha i Ottona Nikodyma na Plantach w Krakowie.

Stefan Banach na znaczku pocztowym. Z wystawy w ramach Jubileuszowego Roku Matematyki “Matematyka na znaczkach pocztowych”.

Teoria Chaosu, Artur Magdziarz (Ustowo), I Miejsce w VIII edycji Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego ,,Matematyka w obiektywie” www.mwo.usz.edu.pl. Z wystawy w ramach Jubileuszowego Roku Matematyki.

Grupa polskich studentów i stypendystów. Getynga, lato 1907 roku. Z wystawy w ramach Jubileuszowego Roku Matematyki “Wystawa plakatów pt. Obrazy z historii polskiej nauki. Matematycy, fizycy i astronomowie na Uniwersytecie w Getyndze (1895–1933)”

/na podst. materiałów ze strony organizatora/

Harmonogram posiedzeń Rad Wydziału MiI UŁ 2018/2019

Wrzesień 28th, 2018 by

Szanowni Państwo,

tytułem przypomnienia zamieszczam w załączeniu najważniejsze dokumenty w związku z rozpoczęciem nowego roku akademickiego:

  • harmonogram posiedzeń Rad Wydziału MiI UŁ 2018/2019

odpowiednia uchwała RW MiI UŁ znajduje się na stronie wydziałowej w zakładce studia/dokumenty i informacje/Uchwały Rady Wydziału

https://www.math.uni.lodz.pl/uchwaly-rady-wydzialu-i-zarzadzenia-dziekana/

Załącznik:

Harmonogram posiedzeń Rad Wydziału MiI UŁ 2018-2019

 

Terminarz posiedzeń Senatu UŁ 2018/2019

Wrzesień 28th, 2018 by

Szanowni Państwo,

tytułem przypomnienia zamieszczam w załączeniu najważniejsze dokumenty w związku z rozpoczęciem nowego roku akademickiego:

  • terminarz posiedzeń Senatu UŁ 2018/2019

znajduje się w Bazie Aktów Wewnętrznych UŁ LEX

https://baw.uni.lodz.pl/d/2289/5/?tybp_filterId=12&tybp_filterYear=2018&tybp_filterMonth=5&tybp_filterDay=0&tybp_moduleId=1635

Załącznik: terminy posiedzeń Senatu UŁ 2018-2019

Wykazy i dyżury Władz Wydziału i innych osób funkcyjnych na WMiI UŁ

Wrzesień 28th, 2018 by

Uprzejmie informuję, że aktualne:

  • dyżury Władz Wydziału (Dziekani i wybrani Pełnomocnicy)

znajdują się na stronie wydziałowej w zakładce Wydział/ Dyżury Dziekanów

https://www.math.uni.lodz.pl/dyzury-dziekanow-prodziekanow-i-pelnomocnikow-dziekana/

 

  • wykazy osób funkcyjnych na Wydziale (w tym m.in. Pełnomocnicy, Koordynatorzy, Członkowie Komisji itp.)

znajdują się na stronie wydziałowej w zakładce Wydział / Władze Wydziału:

https://www.math.uni.lodz.pl/wladze-wydzialu/

 

Wykazy i dyżury Władz UŁ

Wrzesień 28th, 2018 by

Informacje o władzach UŁ oraz dane kontaktowe i aktualne terminy dyżurów znajdują się na stronie UŁ w zakładce O uczelni/Władze

http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/wladze

Załącznik:

WŁADZE UŁ w kadencji 2016-2020

 

Podział roku akademickiego 2018/2019 na UŁ

Wrzesień 28th, 2018 by

Szanowni Państwo,

tytułem przypomnienia zamieszczam w załączeniu najważniejsze dokumenty w związku z rozpoczęciem nowego roku akademickiego:

  • podział roku akademickiego 2018/2019

odpowiednie zarządzenie Rektora UŁ znajduje się na stronie wydziałowej w zakładce kalendarz lub zakładce studia/kalendarz akademicki

https://www.math.uni.lodz.pl/kalendarz/

Załącznik:

Podział roku akademickiego 2018-2019 na UŁ

Regulamin Studiów na UŁ obowiązujący od 01.10.2018 r.

Wrzesień 28th, 2018 by

Szanowni Państwo,

tytułem przypomnienia zamieszczam w załączeniu najważniejsze dokumenty w związku z rozpoczęciem nowego roku akademickiego:

  • Regulamin Studiów na UŁ obowiązujący od 01.10.2018 r.

tekst jednolity po ostatniej Uchwale Senatu UŁ z dn. 16.04.2018 r. znajduje się na stronie UŁ w zakładce Dla Studentów / Regulamin Studiów

http://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/regulamin-studiow

oraz stronie wydziałowej w zakładce studia /dokumenty i informacje /Regulamin studiów

https://www.math.uni.lodz.pl/regulamin-studiow/

Załącznik: Regulamin Studiów na UŁ obowiązujący od 01.10.2018 r.

 

Statut UŁ

Wrzesień 28th, 2018 by

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem nowego roku akademickiego przypominam, że:

 

Sprawy studenckie, rekrutacja, dyżury władz wydziałowych i uniwersyteckich

Październik 1st, 2017 by

Sz. Państwo,

uprzejmie przypominamy, że sprawami studenckimi zajmuje się Dziekanat. Szczegółowe informacje i dane kontaktowe znajdują się w zakładce DZIEKANAT oraz zakładce STUDIA (tu miedzy innymi aktualne plany zajęć).

W sprawach związanych z rekrutacją należy się kontaktować z Uczelnianą lub Wydziałową Komisją Rekrutacyjną. Szczegółowe informacje i dane kontaktowe znajdują się w zakładce REKRUTACJA.

Informacje na temat władz WMiI UŁ (dziekanów, pełnomocników i członków komisji) znajdują się w zakładce WYDZIAŁ/WŁADZE WYDZIAŁU. Aktualne terminy dyżurów wyżej wymienionych można znaleźć w zakładce WYDZIAŁ/DYŻURY DZIEKANÓW.

Informacje na temat władz UŁ, w tym terminy dyżurów, znajduj się na stronie Uniwersytetu Łódzkiego w zakładce O UCZELNI/ WŁADZE.

 

Harmonogram posiedzeń Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ w roku akademickim 2017/2018

Październik 1st, 2017 by

Uchwała Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ nr. 71 z dn. 05.07.2017 r. w sprawie harmonogramu posiedzeń RW MiI w roku akademickim 2017-2018

Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych WMiI UŁ – sem. zimowy 2017/2018

Październik 1st, 2017 by

Sz. Państwo,

w załączeniu terminy zjazdów dla studiów niestacjonarnych w sem. zimowym 2017/2018 na WMiI UŁ – po korekcie.

Terminy zjazdów semestr zimowy 2017 – korekta

Organizacja zajęć dydaktycznych na WMiI UŁ

Październik 1st, 2017 by

Z dniem 01.01.2017 r. na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego ogłasza się następujące godziny odbywania zajęć dydaktycznych:

08.15-10.00

10.15-12.00

12.15-14.00

14.15-16.00

16.15-17.45

18.00-19.30

 

Zmiana polega na likwidacji przerw w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w dwóch ostatnich blokach.

Pełny tekst Zarządzenia Dziekana WMiI UŁ nr 11 z dn. 14.11.2016 r. w załączeniu:

Zarządzenie Dziekana nr 11 – organizacja zajęć dydaktycznych

Podział roku akademickiego 2017-2018

Październik 1st, 2017 by

Podział roku akademickiego 2017/2018- Zarządzenie Rektora UŁ nr 103 z dn. 04.05.2017 r.

Regulamin studiów na UŁ obowiązujący od 1 października 2017 r. (tekst jednolity)

Październik 1st, 2017 by

Regulaminu studiów na UŁ – obowiązujący od  1.10.2017 r. (tekst jednolity)

Terminy posiedzeń Senatu UŁ w roku akademickim 2017/2018

Październik 1st, 2017 by

Terminy posiedzeń Senatu UŁ w roku akademickim 2017/2018

Uchwała RW nr 22 w sprawie harmonogramu posiedzeń Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ w roku akad. 2016-2017.

Wrzesień 29th, 2016 by

Uchwała RW nr 22 w sprawie harmonogramu posiedzeń RWMiIUŁ w roku akad. 2016-2017.

Zarządzenie Rektora z dnia 27.04.2016 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2016/2017

Wrzesień 29th, 2016 by

Podział roku akademickiego 2016-2017

opublikowano: 27.04.2016 r.

TERMINY POSIEDZEŃ SENATU UŁ W ROKU AKADEMICKIM 2015-2016.

Maj 5th, 2016 by

Terminy_posiedzeń_Senatu_UŁ_w_roku_akad._2015-2016.

STUDIA NIESTACJONARNE – TERMINY ZJAZDÓW Z-15/16

Wrzesień 28th, 2015 by

TERMINY ZJAZDÓW Zima 2015_2016

ZARZĄDZENIE REKTORA UŁ NR 63 W SPRAWIE PODZIAŁU ROKU AKADEMICKIEGO 2015-2016.

Wrzesień 24th, 2015 by

Zarządzenie Rektora UŁ nr 63 w sprawie podziału roku akad. 2015-16.

TERMINY POSIEDZEŃ RADY WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

Wrzesień 24th, 2015 by

• 21 października 2015 r.
• 18 listopada 2015 r.
• 09 grudnia 2015 r.
• 13 stycznia 2016 r.
• 10 lutego 2016 r.
• 16 marca 2016 r.
• 20 kwietnia 2016 r.
• 18 maja 2016 r.
• 15 czerwca 2016 r.
• 06 lipca 2016 r.

środa o godz. 10.15, sala D103

Termin wrześniowej Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego zostanie ustalony podczas posiedzenia czerwcowego lub lipcowego.

(Uchwała RW nr 82 w sprawie przyjęcia harmonogramu posiedzeń Rady Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2015-2016).

Terminy posiedzeń Rad Wydziału MiI UŁ 2015-2016.


Uwaga!

02.12.2016 r. – cześć II posiedzenia z dn. 18.11.2016 r.

Dodatkowe spotkanie.


 

Uwaga!

27.04.2016 r. – posiedzenie przeniesione z dn. 20.04.2016 r.

Zmiana terminu kwietniowego posiedzenia z 20 na 27.04.2016 r. ze względu na Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki na WMiI UŁ.


 

 

 

Uprzejmie informujemy, że w dn. 21.06.2019 Sekretariaty WMiI i Dziekanat są nieczynne.

Czerwiec 19th, 2019 by

do 30.06.2019 r. – nabór do programu Dialog

Czerwiec 12th, 2019 by

Szanowni Państwo,

Informuję, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego poinformowało, że z dniem 30 czerwca 2019 roku zakończony zostanie nabór wniosków do programu pod nazwą „DIALOG” ustanowionego Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 stycznia 2019 roku. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie informuje, że wnioski do programu „DIALOG” złożone po 30 czerwca 2019 roku nie będą rozpatrywane.

https://www.gov.pl/web/nauka/zakonczenie-naboru-wnioskow-do-programu-dialog

Osoby zainteresowane aplikowaniem proszone są o niezwłoczny kontakt w sprawie omówienia szczegółów ewentualnej aplikacji.

 

Więcej o programie Dialog:

https://www.gov.pl/web/nauka/dialog

 

Centrum Nauki UŁ

 

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 11.06.2019 został skorygowany plik z terminami egzaminów dla studiów stacjonarnych. Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi informacjami.

Czerwiec 12th, 2019 by

do 16.06.2019 r. – zgłoszenia do programu stypendialnego Nagrody Naukowe Polityki

Czerwiec 5th, 2019 by

Zapraszamy młodych naukowców do udziału w 19. edycji programu stypendialnego pod nazwą Nagrody Naukowe POLITYKI.

Już tylko do niedzieli 16 czerwca 2019 r. na naszej stronie dostępny jest formularz zgłoszeniowy, którego wypełnienie jest warunkiem przystąpienia do konkursu o 5 stypendiów po 15 tys. zł.

Piętnastu finalistów ogłosimy na łamach POLITYKI w środę 18 września, zaś nazwiska pięciu stypendystów ogłosimy podczas uroczystości wręczenia Nagród w niedzielę 20 października.

Fundacja Tygodnika POLITYKA prowadzi akcję stypendialną skierowaną do młodych zdolnych ludzi nauki od 2001 roku. Celem programu jest promocja nauki i eksponowanie naukowców, którzy są w awangardzie myśli, badań, intelektualnych poszukiwań, popularyzowanie tego, co robią i ich samych, jako wzorców kariery zawodowej.

W ciągu osiemnastu lat trwania akcji dzięki pomocy partnerów finansowych oraz czytelników tygodnika POLITYKA, którzy wpłacali na akcję 1% podatku, Fundacja wsparła 302 naukowców z różnych dziedzin nauki kwotą blisko 6 mln 400 tys. zł.

Regulamin, składy kapituł oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na naszej stronie

Fundacja Tygodnika POLITYKA

stypendia@polityka.pl

www.polityka.pl/stypendia

Nowe przedmioty do wyboru

Czerwiec 4th, 2019 by

Uwaga! Nowa propozycja dla studentów:
– I stopnia kierunków Informatyka i Analiza Danych (3 rok)
– II stopnia kierunku Informatyka

 

do 30.09.2019 r. – zgłoszenia na Konkurs im. J. Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z dowolnej dziedziny matematyki

Czerwiec 4th, 2019 by

Szanowni Państwo,

Zarząd Oddziału Toruńskiego PTM organizuje kolejną edycję Konkursu im. J. Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z dowolnej dziedziny matematyki.

Uczestnikiem Konkursu może być obywatel polski, który w dniu zgłoszenia pracy konkursowej nie miał ukończonych studiów wyższych. Praca nie może być zgłoszona do innego konkursu organizowanego przez PTM. Prace konkursowe należy składać w dwóch egzemplarzach opatrzonych imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą uczelni, w której autor studiuje. Do pracy należy dołączyć zaświadczenie z dziekanatu stwierdzające, że autor jest studentem oraz podać adres stałego zamieszkania i adres elektroniczny. Jeżeli praca jest napisana pod kierunkiem pracownika naukowego, jury prosi o dołączenie jego krótkiej opinii o pracy.

Prace należy przesyłać na adres:

Oddział Toruński PTM, 87-100 Toruń, ul. Chopina 12/18

do dnia 30 września br.

Nadesłane prace zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatora konkursu.

/źródło informacji: Organizator Konkursu/

Ogłoszenie o Konkursie

11.06.2019 r. – zaproszenie na wykład mgr Martina Maiuriello w ramach Łódzkiego Forum Młodych Matematyków PTM

Czerwiec 3rd, 2019 by

Szanowni Państwo,

Miło nam ogłosić, we wtorek 11 czerwca odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Łódzkie Forum Młodych Matematyków. Tym razem referat wygłosi gość z zagranicy.

Referat pod tytułem:

“Microscopic sets”

wygłosi

mgr Martina Maiuriello, doktorantka na Uniwersytecie Luigi Vanvitelliego w Casercie we Włoszech.

 

Spotkanie odbędzie się w Sali D103 na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ, ul. Banacha 22, a zacznie o 16.15.

Abstrakt referatu i inne informacje w załączniku.

Będą one również dostępne na stronie FMM PTM.

 

Gorąco zachęcamy do przyjścia!

W imieniu zarządu łódzkiego oddziału PTM,

Grażyna Horbaczewska i Filip Strobin

 

 

 

do 24.06.2019 r. – dodatkowa rekrutacja dla studentów do programu Erasmus + w sem. letnim 2019/20

Maj 31st, 2019 by

PROGRAM ERASMUS +  – DODATKOWA rekrutacja na semestr letni 2019/2020
Dodatkowa elektroniczna rekrutacja w USOSweb na wyjazdy studentów na studia zagraniczne w ramach Programu ERASMUS + na semestr letni 2019/2020 rozpocznie się dnia 10.06.2019 r. o godz. 12:00 i potrwa do dnia 24.06.2019 r. do godz. 12:00.

Informacje o  rekrutacJi:

http://erasmus.math.uni.lodz.pl/
https://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/rekrutacja-201920/dodatkowa-rekrutacja-na-sem-letni-201920
=======================

ERASMUS + PROGRAMM  – ADDITIONAL enrolment for the summer semester 2019/2020 (for full time students)
The additional electronic enrolment on the USOSweb platform for student mobility for studies within the ERASMUS + Programme  during the summer semester 2019/2020 will start on 10.06.2019  at 12:00  and will run until 24.06.2019 up to 12:00.
http://erasmus.math.uni.lodz.pl/
https://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/in-english/additional-enrolment-rules-20192020-summer-semester

Rejestracja na seminarium magisterskie – studia niestacjonarne

Maj 31st, 2019 by

(więcej…)

Rejestracja na przedmioty do wyboru na rok akademicki 2019/2020 – studia niestacjonarne

Maj 31st, 2019 by

(więcej…)

Students of Computer Science, both I degree (BSc) and II degree (MSc) – registration for Degree Project in Academic Year 2019/2020

Maj 31st, 2019 by

Electronic registration will be open on USOSweb

from  08:00 a.m. 03.06.2019
till  11:00 p.m. 09.06.2019

If you have any questions and/or problems, please write to irena.salska@wmii.uni.lodz.pl

 

Rejestracja na Seminarium magisterskie, Projekt zespołowy i Projekt dyplomowy w r. akad. 2019/20 dla studentów Informatyki I i II stopnia – studia stacjonarne:

Maj 31st, 2019 by

Rozpoczęcie:    08:00 03.06.2019
Zakończenie:    23:00 09.06.2019

W razie problemów proszę o maile: irena.salska@wmii.uni.lodz.pl