Aż trzech naszych studentów kierunku informatyka wyróżnionych stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016.

Trzech naszych studentów kierunku informatyka, Pani Renata Ciesielska oraz Panowie Bartosz Jędrasik i Piotr Rachubiński, otrzymało decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 15.12.2015 r., stypendia za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2015/2016.
Serdecznie gratulujemy tego prestiżowego wyróżnienia! Stypendium jest przyznawane wyłącznie studentom legitymującym się osiągnięciami o wysokiej randze, odznaczającym się wybitnymi cechami. W przypadku osiągnięć naukowych pod uwagę brane są takie cechy jak wysoki poziom innowacyjności lub szczególne nowatorstwo. Przy ocenie wniosków uwzględnia się również zaangażowanie lub wkład autorski w uzyskanie danego osiągnięcia.

W tym roku Rektorzy uczelni z całego kraju przedstawili Ministrowi 1 223 wnioski. Studentom przyznano 744 stypendia.

Z kierunku informatyka wyróżniono ogółem tylko 26 studentów. W większości przypadków po jednym z danej Uczelni. Na Uniwersytecie Łódzkim stypendium uzyskało w sumie 16 studentów.

 

Szczegóły:

– Komunikat ze strony ministerstwa
– Wytyczne dotyczące sposobu oceny wniosków
– Lista nagrodzonych studentów

do pobrania na stronie MNiSW:

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-wybitne-osiagniecia-na-rok-akademicki-2015-2016-dla-studentow-i-doktorantow.html

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.