Baza Aktów Wewnętrznych LEX UŁ

Szanowni Państwo,

informujemy o nowej Bazie Aktów Wewnętrznych LEX dostępnej na stronie www.baw.uni.lodz.pl , która ułatwi Państwu wyszukiwanie wewnętrznych aktów prawnych (w tym: uchwał Senatu UŁ, zarządzeń i komunikatów) oraz umów zawieranych przez jednostki UŁ.

Dzięki programowi będą mogli Państwo wyszukać i przeglądać treść dokumentów korzystając z różnych sposobów wyszukiwania, takich jak wyszukiwanie po rodzaju dokumentu, autorze, roczniku, numerze, haśle, tekście w tytule, a także słowach w treści dokumentu.

Do dnia dzisiejszego zostały wprowadzone do bazy Uchwały Senatu UŁ od września 2005 r., komunikaty Uczelnianej Komisji Wyborczej od 2012  r. oraz zarządzenia Rektora UŁ od 2005 r. Pozostałe dokumenty są wprowadzane na bieżąco.

Od 1 października 2015 r. wszystkie nowe akty prawne będą zamieszczane wyłącznie w Bazie Aktów Wewnętrznych LEX. Na stronie internetowej UŁ w zakładce Prawo pojawi się link do BAW LEX.

 

Biuro Rektora

Uniwersytetu Łódzkiego

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.