Częściowy zwrot opłaty za studia za 2019/20. Reduction of fees for educational services in the 2019/20.

Poniższe informacje i procedury dotyczą studentów, którzy płacą w EURO za studia.
Zwroty opłat wniesionych w PLN realizowane są automatycznie przez Dział Finansowy UŁ.

The following information and procedures apply to students who pay in EURO for their studies.
Refunds of fees paid in PLN are made automatically by the finance department of the University of Lodz.

 

***
Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że zgodnie z  Zarządzeniem nr 107 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 31.03.2020 r. w sprawie: obniżenia opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/2020, przysługuje Państwu zwrot części uiszczonej opłaty.

Aby uzyskać zwrot opłaty należy:

1. W przypadku dokonanej już całej płatności za rok akademicki 2019/2020:
-wypełnić wniosek o zwrot części uiszczonej opłaty za kształcenie w Uniwersytecie Łódzkim. (wzory podań pkt 31)

2. W przypadku, gdy płatność została rozłożona na raty i student jeszcze nie wpłacił pełnej kwoty za rok akademicki 2019/2020:
– Wniosek o przeliczenie rat opłaty za kształcenie w Uniwersytecie Łódzkim. (wzory podań pkt 32)

Skan wypełnionego i odręcznie podpisanego wniosku proszę przesłać do właściwego dla swojego Kierunku, specjalności i roku pracownika Dziekanatu.

Wnioski do realizacji będą przyjmowane wyłącznie z poczty UŁ z domeny unilodz.eu

Wnioski są do pobrania na stronie Wydziału. https://www.math.uni.lodz.pl/wzory-podan/
pkt. 31 lub pkt 32


***
Dear Students,
we kindly inform you that according to the ordinance No. 107 of the rector of the University of Lodz of 31.03.2020 regarding the reduction of fees for educational services in the 2019/2020 academic year, you have the right to a refund of part of the fee paid for the study.

To get a refund you should:
1. In case of full payment for the 2019/2020 academic year:
Complete the  Application for a refund of the part of the tuition fees paid at the University of Lodz (wzory podań pkt 31)
2. In case the payment is divided into installments and the student has not yet paid the full amount for the 2019/2020 academic year:
Complete the  Application for a recounting of tuition fee installments paid at the University of Lodz  (wzory podan pkt 32)

A scan of the completed and hand-signed application must be sent to the appropriate employee of the dean’s office (in accordance with the field, specialization and the year of study).

Applications will be accepted only from the University of Lodz e-mail account, from the unilodz.eu domain.
The applications can be downloaded from the faculty website (point 31 or 32 )
https://www.math.uni.lodz.pl/wzory-podan/

Best regards,
Elżbieta Kwiatkowska

Zastępca Kierownika w Dziekanacie
Dziekanat Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.