do 01.02.2021 – składanie wniosków do konkursu Visiting Professor na partnerskiej uczelni The University of Jaén w Hiszpanii

Szanowni Państwo,

przekazujemy informacje o naborze do konkursu Visiting Professor na partnerskiej uczelni The University of Jaén w Hiszpanii.

 Uniwersytet w Jaén rozpoczął nabór wniosków na goszczenie 4 specjalistów reprezentujących różne dziedziny naukowe.

Aplikować mogą Naukowcy będący pracownikami uczelni macierzystej.

Przy ocenie wniosków przez Uniwersytet w Jaén pod uwagę będą brane m.in.:

– przebieg odbytych studiów akademickich;

– doświadczenie dydaktyczne;

– przebieg pracy badawczej;

– publikacje, książki, udział w konferencjach naukowych.

Termin składania wniosków: 1 lutego 2021 r. poprzez rejestrację na stronie organizatorów.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie oraz przez e-mail podany do kontaktu: Pan Daniel López Cano.


Sekretariat WMiI UŁ, BWZ UŁ, 11.01.2021

Copyright © 2021 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.