do 02.07.2019 r. – zgłoszenia do Nagrody Studium Języków Obcych UŁ dla studentów

Szanowni Państwo,

Zgodnie z  Zarządzeniem nr 84 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego  z dnia 19.03.2018 r. ustanowiono Nagrodę Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego studiów I-go stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy w ramach lektoratu uzyskali najlepszy wynik z egzaminu z języka obcego nowożytnego.

Zasady przyznawania Nagrody, określa Regulamin Nagrody, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

Zachęcamy studentów Wydziału do udziału w postępowaniu konkursowym  nagrody SJO UŁ za bardzo dobrze zdany egzamin z języka obcego nowożytnego.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowegowersja w jęz. polskim i formularz zgłoszeniowy w jęz. angielskim.

W załączeniu informacja dla studentów o konkursie w jęz. polskim i angielskim

O nagrodę w bieżącym roku mogą ubiegać się studentki i studenci UŁ, którzy przystąpili do egzaminu w sesji zimowej lub letniej roku akademickiego 2018/2019.

Informacje o konkursie są również dostępne na stronie SJO UŁ oraz na FB SJO.

/źródło informacji SJO UŁ/

 

 

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.