zgłoszenia do 06.01.2019 r. – Nagroda im. Profesorów Włodzimierza Mlaka i Zdzisława Opiala.

Uprzejmie przypominamy o zbliżającym się terminie zgłaszania kandydatów do Nagrody im. Profesorów Włodzimierza Mlaka i Zdzisława Opiala. Nagroda przyznawana jest za wybitne wyniki uzyskane w teorii równań różniczkowych lub teorii operatorów. Szczegóły w załączniku.

Uwaga! Zgodnie z regulaminem, zgłoszenia do Nagrody przedstawiają Dziekanowi WMiI UJ rady wydziałów matematyki uczelni państwowych i instytutów PAN, posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego z matematyki oraz grupy liczące co najmniej 3 profesów tytularnych matematyki.

W kwestii wniesienia sprawy na posiedzenie Rady Wydziału MiI UŁ w dn. 15.01.2020 r. prosimy o kontakt z sekretariatem Dziekana w terminie do 06.01.2020 r.

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.