do 09.04.2021 – III edycja Konkursu o Nagrodę Politechniki Łódzkiej im. Profesor Urszuli Ledzewicz z dziedziny zastosowań matematyki

Zapraszamy do udziału w III edycji Konkursu o nagrodę PŁ im. prof. Urszuli Ledzewicz.

Konkurs jest dedykowany autorom prac doktorskich z matematyki, poświęconych jej zastosowaniom w innych dyscyplinach (np. inżynierii czy biomedycynie), których przewód doktorski został zamknięty na polskiej uczelni pomiędzy 1.01.2019 a 02.04.2021.

Termin składania wniosków: do 09.04.2021 (włącznie).

Regulamin III edycja – wersja zaopiniowana (09.12.2020)

Wniosek

Więcej informacji (m.in. szablon streszczenia) można znaleźć na stronie Instytutu Matematyki PŁ.


Sekretariat WMiI UŁ, 29.01.2021

Copyright © 2021 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.