do 10.03.2019 r. – rekrutacja do Collegium Invisibile

W dniu 10 marca 2019 r. mija termin zgłaszania kandydatur do Collegium Invisibile.

Do pierwszego etapu rekrutacji wymagane jest wypełnienie formularza online oraz nadesłanie pracy pisemnej o charakterze naukowym.

W rekrutacji mogą brać udział studenci:

– 2-3 roku studiów I stopnia

– 1-2 roku studiów II stopnia

Stowarzyszenie Collegium Invisibile dedykowane jest wyróżniającym się studentom oraz towarzyszącym im wybitnym naukowcom. Proponowane przez nas programy oparte na piramidzie wiedzy mają na celu wszechstronny rozwój oraz pomoc młodym ludziom w świadomym kreowaniu kariery naukowej.

Więcej informacji:

Facebook

strona Collegium Invisibile

– ulotka informacyjna

/na podst. materiałów Stowarzyszenia/

 

 

 

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.