do 10.03.2021 – Erasmus+ – rekrutacja studentów na rok akademicki 2021/2022

Elektroniczna rekrutacja w USOSweb na wyjazdy studentów na studia zagraniczne w ramach Programu ERASMUS+ na rok akademicki 2021/2022 rozpocznie się dnia 15.02.2021 r. o godz. 12:00 i potrwa do dnia 10.03.2021 r. do godz. 12:00.
Pełnomocnik Dziekana ds. międzynarodowej wymiany studenckiej: dr Anna Łazińska, anna.lazinska@wmii.uni.lodz.pl

Więcej informacji na stronach:

http://erasmus.math.uni.lodz.pl/

https://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/rekrutacja-2021-22

================================

Erasmus+ – enrolment for the academic year 2021/2022 (for full time students)

The electronic enrolment on the USOSweb platform for student mobility for studies within the ERASMUS+ Programme during the academic year 2020/2021 will start on 15.02.2021 at 12:00 p.m. and will run until 10.03.2021, 12:00 p.m.
Faculty Erasmus Coordinator: dr Anna Łazińska, anna.lazinska@wmii.uni.lodz.pl

More information on the websites:

=================================
Zgodnie z planowanym kalendarzem rekrutacji na rok 2021/22 ze strony BWZ jej I etap (złożenie wniosku w USOSweb) będzie się odbywać od 15.02.2021 do 10.03.2021

Sekretariat WMiI UŁ, 09.02.2021

Copyright © 2021 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.