do 10.03.2021 – Nabór wniosków o stypendia naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego 2021

Szanowni Państwo.

w imieniu Pana Rektora dr hab. Roberta Zakrzewskiego prof. UŁ uprzejmie informuję, że została ogłoszona kolejna edycja przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego. W związku z uchwałą Nr 35/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia przez Samorząd Województwa „Regulaminu przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego” proszę o zapoznanie się z regulaminem oraz wzorem wniosku i postępować zgodnie z tymi zasadami. Regulamin przyznawania ww. stypendium i wniosek dostępne są na stronie www.lodzkie.pl

Zgodnie z Regulaminem przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego, do składania wniosków w kategorii „student” uprawnieni są rektorzy lub prorektorzy uczelni. Każdy podmiot może złożyć do 12 wniosków o przyznanie stypendium. Wewnętrzny tryb wyłaniania wniosków składanych przez uczelnie określają rektorzy uczelni.

W przypadku, gdy ze wszystkich Wydziałów wpłynie więcej niż 12 wniosków, powołana zostanie komisja składająca się z przedstawicieli wydziałów wskazanych przez Dziekanów, która dokona wyboru 12 wniosków do złożenia w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego.

Wnioski w jednym egzemplarzu należy przesłać do Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów – Rekrutacja i Tok Studiów, ul. Uniwersytecka 3, pokój 203, w nieprzekraczalnym terminie do 10 marca 2021 r.

Informacji na temat stypendium udziela pracownik Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi: Dorota Komar, tel. 42 291-98-30, dorota.komar@lodzkie.pl

Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na kompletność i prawidłowość wypełnienia wniosków.

 x

W załączeniu:

ogłoszenie o naborze (wersja doc) (wersja pdf)

regulamin przyznawania stypendium

wzór wniosku


Sekretariat WMiI UŁ, 29.01.2021 (COSiD UŁ, Rekrutacja i tok studiów)


Copyright © 2021 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.