do 10.06.2020 r. – weryfikacja służbowych adresów e-mail w związku z wyborami

Szanowni Państwo,

w związku z zaplanowanymi na przyszły tydzień czynnościami wyborczymi przypominamy o konieczności zweryfikowania indywidualnego, służbowego adresu e-mail wprowadzonego w Portalu Pracowniczym do godz. 8:00 dnia 10 czerwca 2020 r.

Właśnie na podstawie danych z zakładki „Twój profil” zostaną opracowane indywidualne wiadomości pozwalające na wzięcie udziału w głosowaniach.

Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na konieczność wprowadzenia indywidualnego służbowego imiennego adresu.

Sekretariat WMiI UŁ (Biura Rektora UŁ, 08.06.2020)

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.