do 12.06.2020 r. – zgłaszanie drużyn do Hackathonu IBM Ustawka 2020. Sprawdź swoje siły w prognozowaniu przebiegu pandemii COVID-19.

 

Weź udział w hackatonie. Prognozuj dane związane z pandemią COVID-19

Zgłoś swoją drużynę już dziś!

 

Jeśli jesteś studentem i chcesz sprawdzić swoje siły w prognozowaniu przebiegu pandemii COVID-19, stwórz 3-osobową drużynę i weź udział w “USTAWCE 2020”

Każda drużyna przedstawia prognozy liczby nowych zachorowań, nowo zarejestrowanych zgonów i nowych wyzdrowień od 15 do 26 do czerwca 2020.

Regulamin konkursu

 

Najważniejsze terminy:

12.06.2020 – Zgłoszenie drużyny. Drużyny mogą być zgłaszane do 12 czerwca. Spiesz się – w konkursie może wziąć udział co najwyżej 15 drużyn. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń!

15.06.2020 – Początek hackatonu. Drużyny rozpoczynają pracę nad prognozami dotyczącymi przebiegu pandemi COVID-19 w Polsce.

26.06.2020 – Koniec hackatonu. Drużyny są klasyfikowane na podstawie punktów przydzielanch są w zależności od miejsca w dziennym rankinkgu drużyn.

03.07.2020 – Ogłoszenie zwycięzców. Tytuł laureata zostanie przyznany 3 trzem najlepszym drużynom według listy rankingowej. Atrakcyjne nagrody czekają!

 

Partnerzy:

  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
  • IBM Polska

 

Sekretariat WMiI UŁ (na podstawie informacji ze strony organizatorów), 04.06.2020

 

 

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.