do 13.04.2019 r. – zgłoszenia do Nagrody im. Witolda Lipskiego dla młodych polskich naukowców w zakresie informatyki

Rada Nagrody ogłasza piętnasty konkurs o Nagrodę im. Witolda Lipskiego dla młodych pols­kich naukowców w zakresie informatyki. Celem Nagrody, przyznawanej corocznie od 2004 r., jest promowanie polskiej informatyki i jej osiągnięć przez nagradzanie wybitnych młodych polskich naukowców w tej dziedzinie. Podstawowym kryterium oceny i wyboru laureata Nagrody będzie, jak co roku, udokumentowany publikacjami dorobek naukowy kandydatów.

Wysokość nagrody w roku 2019 wynosi 12 tys zl (brutto).

Termin składania wniosków: 13 kwietnia 2019.

***

Organizator Konkursu: Fundacja Rozwoju Informatyki, przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem dla Maszyn Liczących (polskim oddziałem ACM) i Polskim Towarzystwem Informatycznym, z inicjatywy grupy polskich informatyków pracujących za granicą.

Regulamin Nagrody

Formularz zgłoszenia

Więcej informacji z informacjami o dotychczasowych laureatach Nagrody na stronie konkursu.

Kontakt w przypadku pytań: nagroda@mimuw.edu.pl.

 

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.