do 13.04.2019 r. zgłoszenia – XV Konkurs o Nagrodę im. Witolda Lipskiego dla młodych polskich informatyków

Rada Nagrody ogłasza piętnasty konkurs o Nagrodę im. Witolda Lipskiego dla młodych polskich informatyków. Podstawowym kryterium oceny i wyboru laureata Nagrody będzie udokumentowany publikacjami dorobek naukowy kandydatów.

Zachęcamy do odwiedzenia strony Nagrody.

Sponsorem instytucjonalnym jest Polskie Towarzystwo Informatyczne; wiele wpłat pochodzi od osób prywatnych, najczęściej polskich informatyków pracujących za granicą. DZIĘKUJEMY!

Wysokość nagrody w tegorocznym konkursie wynosi 12 tys zł (brutto).

Termin nadsyłania zgłoszeń: do 13 kwietnia 2019.

O nagrodę mogą ubiegać się osoby, które dnia 31 grudnia 2018 roku nie przekroczyły 30. roku życia (lub 32. roku życia w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych) i w dniu 31 marca 2019 roku spełniają jeden z następujących warunków:

* są pracownikami, doktorantami lub studentami w krajowej szkole wyższej, albo w krajowej instytucji, której jednym z celów statutowych jest prowadzenie badań naukowych w dziedzinie informatyki, lub

* otrzymały tytuł zawodowy lub stopień naukowy w takiej szkole lub instytucji w ciągu poprzednich 12 miesięcy.

Zgłoszenia do konkursu należy przygotować według formularza zamieszczonego na stronie Nagrody, gdzie podano też listę wymaganych załączników.

Zgłoszenia i wszelką korespondencję dotyczącą Nagrody należy przesyłać pod adres:

Nagroda im. Witolda Lipskiego, Fundacja Rozwoju Informatyki, ul.Banacha 2, 02-097 Warszawa

Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres: nagroda@mimuw.edu.pl

 

W załączeniu pobrane ze strony konkursu:

Regulamin Nagrody (uchwalony 20.12.2016)

Formularz zgłoszenia

Do zgłoszenia należy dołączyć…

Dotychczasowi laureaci Nagrody i archiwum prezentacji

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.