do 13.11.2020 – wnioski do Programu NAWA „ Granty Interwencyjne dla szybko zmieniającego się świata”

Programu NAWA „ Granty Interwencyjne dla szybko zmieniającego się świata”

Cel Programu 

Celem Programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie.

Zakres działań realizowanych w ramach Programu 

Zgłaszane projekty powinny obejmować międzynarodową współpracę zespołów badawczych lub mobilność naukowców, przy czym realizowane działania powinny mieć charakter istotny dla rozwoju nauki i sprzyjający umiędzynarodowieniu aktywności naukowej Wnioskodawcy.

Otrzymanie grantu możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utracenia unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu.

Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 12 miesięcy.

Uprawnieni Wnioskodawcy 

Z wnioskami o finansowanie mogą występować podmioty prowadzące badania naukowe i prace rozwojowe, o których mowa w art. 7 ust. 1 u.p.s.w.n.; przy czym inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 8 u.p.s.w.n., mogą występować o finansowanie pod warunkiem, że  posiadają kategorię naukową.   

Termin i forma składania wniosków 

Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym do 31 grudnia 2020 r. do godz. 15:00 czasu lokalnego dla Warszawy lub do wyczerpania alokacji, wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Agencji. Złożenie wniosku możliwe jest po rejestracji w systemie dostępnym na stronie internetowej https://programs.nawa.gov.pl

Wniosek należy wypełnić w języku angielskim.

 

Informacja dodatkowa z Centrum Nauki UŁ

Osoby zainteresowane składaniem grantu w ramach Programu NAWA „Granty Interwencyjne dla szybko zmieniającego się świata”
proszone są o przysłanie formularza preselekcji  w terminie do dnia 13.11.2020 r. do Centrum Nauki UŁ na adres: magdalena.zalasa@uni.lodz.pl (tel. 42 635 41 58).  Z Uczelni mogą wyjść tylko 3 wnioski.

Sekretariat WMiI UŁ, 13.10.2020 (CN UŁ)

 

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.