do 15.03.2021 – zgłoszenia na 30. Ogólnopolską Konferencję Naukową Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko” dla studentów, doktorantów i członków Kół naukowych

Centrum Nauki i Kultury UJK

zaprasza do uczestnictwa w interdyscyplinarnej

30. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studenckich Kół Naukowych

„Człowiek i jego środowisko”

pod patronatem JM Rektora UJK w Kielcach prof. dr. hab. Stanisława Głuszka

 

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w zakresie prowadzonych badań naukowych i integracja studenckiego środowiska naukowego. Zapraszamy członków Studenckich Kół Naukowych, studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz słuchaczy szkół doktorskich.

 

Wystąpienia można zgłaszać w ramach trzech sekcji:

  • Sekcja I obejmująca następujące dziedziny:

– nauki humanistyczne,

– nauki społeczne,

– nauki teologiczne,

– sztukę.

  • Sekcja II  obejmująca następujące dziedziny:

– nauki ścisłe i przyrodnicze,

– nauki medyczne i nauki o zdrowiu,

– nauki rolnicze,

– nauki inżynieryjno-techniczne,

  • Sekcji posterowej:

–   wszystkie dziedziny nauki

 

Konferencja odbędzie się w terminie 22–23 kwietnia 2021 r.

Załącznikiem do niniejszego zaproszenia jest komunikat konferencyjny, w którym znajdą Państwo szczegółowe informacje.

Termin zgłoszeń: 15.03.2021.

Dodatkowe informacje na stronie organizatorów.

 

Kontakt:

W przypadku pytań możliwy z Sekretarzem Konferencji (od poniedziałku do piątku w godzinach 1100 – 1500):

Centrum Nauki i Kultury UJK

mgr Marzena Sochacka

e-mail: sekretariatkskn@ujk.edu.pl

telefon: (41) 349-78-95

 

Zaproszenie jest skierowane do studentów, doktorantów i członków Kół naukowych.

 


Sekretariat WMiI UŁ, na podst. informacji ze strony organizatorów i z COSiD UŁ, 21.01.2020

Copyright © 2021 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.