do 15.04.2020 r. zgłoszenia – Nagroda im. Tytusa Filipowicza

Szanowni Państwo,
przypominamy o kolejnej edycji Nagrody im. T. Filipowicza.
Informujemy jednocześnie, iż został przedłużony termin składania zgłoszeń do 15.04.br.

Podobnie jak w latach poprzednich Studium Europy Wschodniej UW, ogłasza nabór kandydatur do Nagrody im. Tytusa Filipowicza – w załączeniu szczegóły konkursu:

Filipowicz Nagroda 2020

Kwestionariusz-Nagroda-2020-Nagroda

Kwestionariusz–Staż 2020

Nagroda im. Tytusa Filipowicza ma na celu honorowanie zasług obywateli Gruzji i Kaukazu w rozwoju nauki, kultury i życia publicznego, w kształtowaniu i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz bu­dowaniu demokratycznej Gruzji i państw Kaukazu – skierowanej ku Europie, uwzględniając historyczne, współczesne i przyszłe związki z Polską i Europą. Gruzji z Polską i Europą.

W imieniu Prorektora Prof. P. Starosty zwracam się z prośbą o przesyłanie zgłoszeń, zawierających opis zasług i osiągnięć kandydatów do Nagrody do 15.04.2020 r. na adres stypendia.studium@uw.edu.pl oraz do wiadomości prowspolpraca@uni.lodz.pl

W razie jakichkolwiek pytań i uwag pomocą służy:

Pani Diana BRUTYAN z UW:
Dział Stypendiów i Konferencji
Studium Europy Wschodniej
Uniwersytet Warszawski
tel: 22-55-21-888

Sekretariat Prorektora ds. współpracy krajowej i międzynarodowej UŁ, 03.04.2020 r.

 

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.