do 15.05.2021 – zgłoszenia do VII edycji konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora UŁ Prof. Tadeusza Kotarbińskiego.

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Łódzki ogłasza VII edycję konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego.

Prace do konkursu mogą zgłaszać uczelnie, wydziały, instytuty PAN, wydawnictwa naukowe i inne instytucje naukowe. Należy je zgłaszać do 15 maja 2021 r. w formie tradycyjnej na adres: Biuro Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź lub w formie elektronicznej na adres: nagroda.kotarbinskiego@uni.lodz.pl, przesyłając jeden egzemplarz pracy wraz z pisemną rekomendacją kierownika jednostki zgłaszającej. Osoby, których prace zostaną nominowane, będą proszone o przesłanie dodatkowych pięciu egzemplarzy swoich książek.

W załączeniu znajduje się list od Pani Rektor Prof. dr hab. Elżbiety Żądzińskiej, Przewodniczącej Kapituły Konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora UŁ Prof. Tadeusza Kotarbińskiego, ogłaszający VII edycję konkursu oraz lista prac nominowanych i nagrodzonych w poprzednich edycjach. Więcej informacji o konkursie oraz jego regulamin można znaleźć na stronie internetowej UŁ.


Sekretariat, 19.03.2021

Copyright © 2021 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.