Konkurs Fundacji UŁ na najlepszą pracę magisterską

Wzorem lat ubiegłych Fundacja UŁ ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską przygotowaną i obronioną na UŁ w roku akad. 2016/2017. Jest to trzecia edycja konkursu, którego zadaniem jest promowanie osiągnięć studentów UŁ.

Regulamin konkursu przewiduje 12 nagród po 1000 zł netto każda dla autora najlepszej pracy na każdym Wydziale UŁ.

Kandydaci do nagrody powinni przygotować dokumentację zgodnie z Regulaminem Konkursu oraz przekazać ja do dziekanatów w terminie do 15.11.2017 r.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w ciągu 3 dni od dnia 6 grudnia 2017 r.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie Fundacji UŁ: www.fundacjaul.pl oraz w załącznikach:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin Konkursu Fundacji UŁ

 

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.