Ubezpieczenie NNW dla studentów i doktorantów UŁ na rok akad. 2019/2020

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy propozycję ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) dla studentów i  doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego na rok akademicki 2019/2020. Roczna składka ubezpieczenia w tym zakresie wynosi  67 zł lub 82 zł (w zależności od wybranego wariantu).

Ubezpieczenie można zawrzeć wyłącznie poprzez stronę internetową www.nnw-studentow.pl  i opłacenie składki do dnia 15 grudnia 2019r. (decyduje wpływ składki na konto). Spełnienie tych warunków powoduje, że ubezpieczenie zawarte jest na cały rok akademicki, czyli na okres 01.10.2019-30.09.2020r. Natomiast zapłata składki po dniu 15 grudnia 2019r. skutkuje zawarciem umowy ubezpieczenia od daty jej zaksięgowania na koncie.  

Link do informacji o NNW dla studentów i doktorantów na stronie internetowej UŁ

Kontakt w razie jakichkolwiek pytań: Pan Jarosław Grabarczyk, Zastępca Kanclerza UŁ (tel. 42 635 40 10 / 42 635 40 20, mail: kanclerz_s@uni.lodz.pl).

 

 

/e/ 11.10.2019 r./

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.