do 16.11.2018 r. i 15.12.2018 r. – Ubezpieczenie NNW 2018/2019 dla studentów, doktorantów i pracowników

Szanowni Państwo,

Jak co roku przedstawiamy propozycję ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) dla studentów, doktorantów i pracowników UŁ. W roku akademickim 2018/2019 ubezpieczycielem w tym zakresie ponownie został PZU S.A.  W przypadku studentów i doktorantów roczna składka ubezpieczenia pozostała na poziomie z zeszłego roku (67 zł), natomiast w przypadku pracowników istnieje możliwość wyboru jednego z trzech wariantów ubezpieczenia: za 125 zł, 65 zł lub 45 zł (szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych wariantów znajdują się na stronie  www.nnw-studentow.pl ).

Ubezpieczenie można zawrzeć:

w przypadku studentów i doktorantów – wyłącznie poprzez stronę internetową :  www.nnw-studentow.pl   i opłacenie wniosku do dnia 15.12.2018r. (wówczas ubezpieczenie zawarte jest na cały rok akademicki),

w przypadku pracowników –  albo poprzez stronę internetową  www.nnw-studentow.pl  i opłacenie wniosku do dnia 15.12.2018r. albo przez zgłoszenie się do Działu Płac UŁ i zadeklarowanie do dnia 16 listopada br. chęci zawarcia ubezpieczenia i potrącenia składki z wynagrodzenia  (w obydwu tych przypadkach  ubezpieczenie również zawarte jest na cały rok akademicki).

Ponadto dla doktorantów i nauczycieli akademickich przewidziano możliwość dodatkowego ubezpieczenia się w zakresie OC z tytułu wykonywania działalności dydaktycznej (składka 5 zł).

W razie ewentualnych pytań i wątpliwości pozostaję do Państwa dyspozycji( tel. 42 635-40-10, 635-40-20).


Informacja dodatkowa z dn. 12.10.2018 r.

W związku z licznymi pytaniami w sprawie Ubezpieczenia NNW na rok akademicki 2018/2019  dla pracowników UŁ chciałbym dodać, iż Zakres ubezpieczenia i wykaz wysokości świadczeń  a także Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków  znajdują się na tej samej stronie, na której można złożyć wniosek o ubezpieczenie:  www.nnw-studentow.pl . Po wejściu na stronę  należy kliknąć pole: ZŁÓŻ WNIOSEK  a następnie pole: WYBIERZ  (odpowiednio: Pracownik administracyjny lub Pracownik dydaktyczny), pojawi się wówczas lista: Pliki do pobrania, które można otworzyć lub zapisać. W przypadku chęci ubezpieczenia się należy kliknąć pole: Kontynuuj, pojawi się wówczas formularz do wypełnienia.


Z poważaniem,

Jarosław Grabarczyk, Zastępca Kanclerza UŁ

Narutowicza 68 , pok. 107, 90-136 Łódź

T: 42 635 40 10 / 42 635 40 20

F: 42 678 60 23

E: kanclerz_s@uni.lodz.pl

W: www.uni.lodz.pl

 

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.