do 18.03.2021 r. – zgłoszenia do XII konkursu Programu Lider Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza XII konkurs Programu Lider.
LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.
x
Program adresowany jest do osób, które:

  1. są doktorantami lub nauczycielami akademickimi – i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat (do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopami, o których mowa w Regulaminie Konkursu) i jednocześnie są zatrudnione w uczelni,
  2. są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia,
  3. dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER,
  4. pozyskają do współpracy jednostkę naukową, która posiada siedzibę w Polsce i która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego

Przedmiotem dofinansowania są:

  1. badania aplikacyjne
  2. badania rozwojowe

Zakres tematyczny: nie dotyczy – brak ograniczenia tematycznego.

Termin naboru wniosków: od 18.01.2021 r. do 18.03.2021 r. (do godziny 16:15)
x
Alokacja: 80 mln PLN, przy czym wartość maksymalna pojedynczego projektu wynosi 1,5 mln PLN.
 

 

Osoby zainteresowane powyższym konkursem, zapraszamy do kontaktu z pracownikami Centrum Nauki:
  1. Renatą Olender-Bartosik (renata.olenderbartosik@uni.lodz.pl)
  2. Dominiką Rostocką (dominika.rostocka@uni.lodz.pl).
Centrum Nauki UŁ

Sekretariat WMiI UŁ, 18.09.2020

Copyright © 2021 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.