do 20.09.2020 r. – zgłoszenia do konkursu na najlepszą pracę magisterską dotyczącą stosowania matematyki w praktycznym ujęciu BNY Mellon

Miło nam ogłosić kolejną, trzecią edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską, który zainaugurowany został w 2018 roku przez BNY Mellon Science we współpracy z Centrum im. Hugona Steinhausa, działającym przy Politechnice Wrocławskiej.

Konkurs jest jedną z inicjatyw BNY Mellon, wspierających i promujących młode talenty, budowaną we współpracy z instytucjami akademickimi w kraju.

Do udziału w tegorocznej edycji konkursu zapraszamy absolwentów studiów magisterskich 2019 i 2020, których prace dotyczą stosowania matematyki w praktycznym ujęciu. Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać do 20 września 2020 r. w języku angielskim lub w języku polskim (wraz z kompletnym tłumaczeniem na język angielski).

Aby przystąpić do konkursu, proszę pobrać załączone dokumenty, wypełnić je i przesłać zgodnie z instrukcjami.

Regulamin Konkursu [PDF 344 KB]
Pakiet Aplikacyjny [PDF 504 KB]

Nagrody w konkursie

Nazwiska autorów trzech najwyżej ocenionych prac zostaną ogłoszone podczas uroczystej ceremonii, która odbędzie się w grudniu 2020 r. Zgodnie z regulaminem konkursu, nagrody przewidziane dla finalistów konkursu to:

  • I miejsce: 15 000 PLN
  • II miejsce: 10 000 PLN
  • III miejsce: 5000 PLN

Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: polandcompetition@bnymellon.com

Strona konkursu

Zwycięzcy konkursu w 2019 r.

Zgłoszenia przesłane w 2019 roku zostały ocenione przez panel sędziowski w następującym składzie: prof. Zbigniew Palmowski, prof. Rafał Weron, prof. Tomasz Rolski i prof. Krzysztof Jajuga oraz przedstawiciele firmy BNY Mellon: Tanya Tamarchenko, PhD i dr Kamil Tabiś. Ceremonia rozdania nagród odbyła się w grudniu. Podczas tego wyjątkowego spotkania autor pracy magisterskiej nagrodzonej pierwszą nagrodą przeprowadził prezentację na jej temat.

  • Pierwszą nagrodę w wysokości 15 000 złotych przyznano Bartoszowi Uniejewskiemu za pracę magisterską pt. „Probabilistic forecasting based on quantile regression and regularisation” (Prognozy probabilistyczne dokonywane w oparciu o regresję kwantylową i regularyzację)
  • Drugą nagrodę w wysokości 10 000 złotych otrzymała Klaudia Dobosiewicz za pracę magisterską pt. „BMR Regulation: ISDA proposed transition methodologies and their implementation in the derivatives market – the case of CHF LIBOR” (Rozporządzenie BMR: metodologie transformacyjne proponowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Dealerów Swapowych i ich wdrażanie na rynku instrumentów pochodnych — przypadek LIBOR-u CHF)
  • Trzecią nagrodę w wysokości 5 000 złotych otrzymał Łukasz Hałas za pracę magisterską pt. „Yield curve for Longstaff-Schwartz Model – numerical analysis” (Krzywa zysku dla modelu Longstaffa-Schwartza — analiza numeryczna)

Ceremonii przewodziła Luette Kanas, dyrektor BNY Mellon Science, w towarzystwie reprezentantów kierownictwa BNY Mellon we Wrocławiu. Nieformalna część towarzyska wieńcząca ceremonię była okazją dla uczestników do wymiany spostrzeżeń i podzielenia się swoją wiedzą z innymi uczestnikami spotkania.

“Konkurs na najlepszą pracę magisterską organizowany przez BNY Mellon jest doskonałą okazją, by zweryfikować swoje umiejętności i wiedzę w praktyce z biznesem! Dla mnie, sporą motywacją była myśl, że moja praca zostanie zaprezentowana najlepszym ekspertom finansowym zasiadającym w panelu sędziowskim. Za sukces uważam to, że wiele nauczyłem się o zastosowaniu zagadnień matematycznych i programowych w finansach, co pozwoliło mi rozpocząć karierę w roli analityka ilościowego. Gorąco polecam Ci udział w tegorocznej edycji i życzę powodzenia!”

Łukasz Hałas, finalista konkursu z 2019

O BNY Mellon Science

BNY Mellon Science to strategiczne centrum doskonałości zajmujące się badaniami ilościowymi i analitycznymi ukierunkowanymi na globalne zarządzanie ryzykiem w BNY Mellon. Zapewnia cenne informacje i kwantyfikację ryzyka dla całej firmy. BNY Mellon Science to zmotywowany i zaangażowany zespół specjalistów z doświadczeniem w dziedzinie praktyk i regulacji branży finansowej. Zespół ściśle współpracuje z pracownikami całej firmy BNY Mellon, zapewniając wsparcie w obszarze modelowania i analizy danych dla celów adekwatności kapitałowej firmy oraz czynności z zakresu ryzyka rynkowego i ryzyka korporacyjnego. BNY Mellon Science stanowi również pomoc ilościową na potrzeby corocznego testu warunków skrajnych CCAR (ang. Comprehensive Capital Analysis and Review; nadzorcza ocena adekwatności kapitałowej).

(Sekretariat WMiI UŁ, 30.06.2020, na podstawie informacji ze strony organizatorów)

 

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.