do 23.11.2020 – Zaproszenie dla pracowników UŁ udziału w kwalifikacjach na wyjazdy szkoleniowe Erasmus+ w roku akad. 2020/21

Szanowni Państwo,

Biuro Współpracy z Zagranicą zaprasza pracowników uczelni do udziału w kwalifikacji na zagraniczne wyjazdy szkoleniowe realizowane w ramach Programu Erasmus+ STT (KA103) w roku akademickim 2020/2021. Wyjazdy szkoleniowe adresowane są także do nauczycieli akademickich wyjeżdżających na szkolenia w celu rozwijania umiejętności pedagogicznych i umiejętności w zakresie opracowywania programów studiów.

Kwalifikacja prowadzona centralnie przez BWZ trwać będzie od dnia 9 października do dnia 23 listopada 2020.

Wymagane dokumenty można pobrać ze strony BWZ UŁ .

BWZ  UŁ uprzejmie prosi  o zapoznanie się ze wszystkimi wymaganymi dokumentami oraz zasadami kwalifikacji i finansowania wyjazdów.

 

Wymagane dokumenty i zasady programu:

 

Realizacja wyjazdów przez zakwalifikowane osoby możliwa będzie od dnia 4 stycznia 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. 

Biorąc pod uwagę wszelkie względy bezpieczeństwa, na etapie ubiegania się o wyjazd oraz przed samym wyjazdem do kraju instytucji przyjmującej, pracownik zobowiązany jest do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi restrykcji sanitarnych oraz przestrzegania przepisów i zaleceń władz w Polsce i w kraju wyjazdu.

Przed wyjazdem bezwzględnie proszę upewnić się, że sytuacja epidemiczna pozwoli Państwu na realizację bezpiecznej mobilności.

 

W razie pytań proszę się kontratakować z:

Aneta Sorbjan

Z-ca Kierownika BWZ UŁ

aneta.sorbjan@uni.lodz.pl

T: +48 42 635 40 37

 

Sekretariat WMiI UŁ (na podst. informacji z BWZ UŁ ), 08.10.2020 r.

 

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.