do 24.06.2019 r. – dodatkowa rekrutacja dla studentów do programu Erasmus + w sem. letnim 2019/20

PROGRAM ERASMUS +  – DODATKOWA rekrutacja na semestr letni 2019/2020
Dodatkowa elektroniczna rekrutacja w USOSweb na wyjazdy studentów na studia zagraniczne w ramach Programu ERASMUS + na semestr letni 2019/2020 rozpocznie się dnia 10.06.2019 r. o godz. 12:00 i potrwa do dnia 24.06.2019 r. do godz. 12:00.

Informacje o  rekrutacJi:

http://erasmus.math.uni.lodz.pl/
https://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/rekrutacja-201920/dodatkowa-rekrutacja-na-sem-letni-201920
=======================

ERASMUS + PROGRAMM  – ADDITIONAL enrolment for the summer semester 2019/2020 (for full time students)
The additional electronic enrolment on the USOSweb platform for student mobility for studies within the ERASMUS + Programme  during the summer semester 2019/2020 will start on 10.06.2019  at 12:00  and will run until 24.06.2019 up to 12:00.
http://erasmus.math.uni.lodz.pl/
https://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/in-english/additional-enrolment-rules-20192020-summer-semester

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.