do 21.02.2020 r. – Nabór wniosków XIV edycji jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego.

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o ogłoszeniu XIV edycji jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium odbędzie się w terminie od 27 stycznia 2020 r. do 21 lutego 2020 r.

O jednorazowe stypendium naukowe w kategorii „student” w 2020 roku mogą ubiegać się studenci kierunków przyporządkowanych do różnych  dyscyplin naukowych (w tym informatyka techniczna i telekomunikacja, informatyka,matematyka).

Zgodnie z Regulaminem przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego, do składania wniosków w kategorii „student” uprawnieni są rektorzy lub prorektorzy uczelni. Każdy podmiot może złożyć do 12 wniosków o przyznanie stypendium. Wewnętrzny tryb wyłaniania wniosków składanych przez uczelnie określają rektorzy uczelni.

Przypominamy jednocześnie, iż zgodnie z zapisami Regulaminu:

  • odstąpiono od konieczności dołączania do wniosków kserokopii dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata – potwierdzenia dotychczasowych osiągnięć kandydata do stypendium dokonuje podmiot wnioskujący we wniosku o stypendium;
  • określono maksymalny okres, z jakiego oceniane są osiągnięcia kandydata do stypendium – ostatnie 3 lata kalendarzowe poprzedzające rok złożenia wniosku, do dnia jego wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem i składania wniosków.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków zawarte są w  Ogłoszeniu o naborze wniosków.

 

W załączeniu:

Regulamin

Wniosek o stypendium

 

 

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.