do 28.08.2020 r. – nabór wniosków do XXI edycji Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim

Szanowni Państwo,

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego informuje o ogłoszeniu XXI edycji Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim.

Nabór wniosków w konkursie odbędzie się w terminie od 29 czerwca 2020 r. do 28 sierpnia 2020 r.

Do Konkursu mogą być zgłaszane:

  • prace habilitacyjne oraz cykle powiązanych tematycznie publikacji/ artykułów naukowych, stanowiących podstawę nadania stopnia doktora habilitowanego;
  • rozprawy doktorskie;
  • prace dyplomowe: magisterskie, inżynierskie i licencjackie.

 

Szczegóły dotyczące Konkursu dostępne są na stronie organizatorów.

W załączaniu informacja o konkursie wraz z regulaminem i wnioskami:

Ogłoszenie o naborze – Konkurs 2020

Regulamin Konkursu 2020

Załącznik nr 1  – wniosek 2020 (uczelnie, instytuty)

Załącznik nr 2 – wniosek 2020 (autorzy prac)

Serdecznie zachęcamy do udziału w Konkursie.

Sekretariat WMiI UŁ (Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, 19.06.2020)

 

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.