Hackathon „Show Me Data” organizowany przez Główny Urząd Statystyczny

Od 14 do 15 kwietnia 2018 r. –  w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego, przy al. Niepodległości 208 w Warszawie – zostanie zorganizowany Hackathon „Show Me Data”, trwający nieprzerwanie przez 36 godzin.

Organizatorem Hackathonu jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, a projekt jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej. Głównym celem, jaki stawiają przed sobą organizatorzy Hackathonu, jest promocja zasobów informacyjnych statystyki publicznej oraz zachęcenie młodych użytkowników do korzystania z oferty informacyjnej GUS i EUROSTAT’u.

Do udziału w Hackathonie zapraszamy 2-4 osobowe zespoły studentów i absolwentów kierunków informatycznych. Przewidujemy uczestnictwo maksymalnie 60 osób. Rejestracja zgłoszeń rozpocznie się 12 marca 2018 r. i zakończy się 29 marca 2018 r.

Na stronie internetowej Hackathonu udostępnimy formularz elektroniczny, za pomocą którego kapitanowie zgłoszą swoje zespoły do konkursu. Przed wypełnieniem formularza rejestracyjnego prosimy o zapoznanie się z regulaminem Hackathonu oraz z załącznikami. O zakwalifikowaniu do udziału w Hackathonie poinformujemy za pomocą poczty elektronicznej, nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem Hackathonu.

 Udział w Hackathonie jest bezpłatny. Zespoły będą pracować na własnym sprzęcie i oprogramowaniu. Organizator ze swojej strony zapewnia miejsce do pracy, dostęp do Internetu, catering oraz strefę wypoczynku.

 Zadaniem postawionym przed zespołami jest stworzenie prototypu aplikacji mobilnej adresowanej do młodzieży w wieku 12-15 lat, wykorzystującej dane statystyczne i oferującej funkcję rzeczywistości rozszerzonej. Prototyp aplikacji powinien zawierać elementy e-learningu i grywalizacji.  Aplikacja powinna działać na urządzeniach mobilnych, tj. na smartfonach i tabletach, pod systemem operacyjnym Android lub iOS. Spodziewamy się otrzymać aplikację obsługiwaną intuicyjnie, z atrakcyjną grafiką, rozwijającą zainteresowania i statystyczne kompetencje cyfrowe młodzieży.

W czasie trwania Hackathonu obecni będą mentorzy i pracownicy statystyki publicznej. Ich zadaniem jest służenie uczestnikom wsparciem merytorycznym.

Efekty prac zespołów oceni jury, w skład którego wejdą eksperci z  dziedziny informatyki i statystyki. Jury przyzna nagrodę główną w wysokości 20 tys. zł oraz dwa wyróżnienia, po 5 tys. zł każde.

Zwycięski prototyp aplikacji mobilnej będzie oficjalną statystyczną aplikacją, promowaną i udostępnianą bezpłatnie przez GUS.

Szczegółowe informacje dotyczące Hackathonu, w tym regulamin Hackathonu dostępne są na stronie internetowej www.hackathon.stat.gov.pl.

/Źródło:  Urząd Statystyczny w Łodzi członek Rady Biznesu WMiI UŁ/

plakat

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.