do 30.06.2018 r. – składanie wniosków o Nagrody Naukowe Wydziału III PAN 2018

W Wydziale III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN przyznawane są corocznie nagrody naukowe dla młodych pracowników nauki w zakresie następujących dyscyplin: astronomia, chemia, fizyka, matematyka oraz geofizyka, oceanologia, meteorologia (w latach nieparzystych), geologia i mineralogia (w latach parzystych).

Wnioski o nagrody mogą być składane, zgodnie z regulaminem, do dnia 30 czerwca każdego roku.

Jednocześnie informuję, że:

  1. nagrody przyznaje się za konkretną pracę lub prace, dokumentujące osiągnięcie naukowe i opublikowane w ciągu 4 ostatnich lat (wliczając rok przyznania nagrody).
  2. wnioski powinny zawierać szczegółowe uzasadnienie naukowej wartości pracy, miejsce jej wykonania lub poszczególnych jej części (nazwa placówki zagranicznej lub krajowej),
  3. do wniosku należy dołączyć zgłaszaną do nagrody pracę w formie elektronicznej,
  4. wniosek powinien zawierać następujące informacje o kandydacie do nagrody:
  • data urodzenia,
  • stopnie i tytuły naukowe,
  • miejsce pracy i stanowisko,
  • adres domowy,
  • adres mailowy.

Wnioski przygotowane zgodnie z regulaminem nagród naukowych należy kierować do komisji nagród naukowych Wydziału III PAN na adres mailowy wydzial_3@pan.pl.

REGULAMIN Nagród Wydziału III PAN

(na podst. materiałów od organizatora)

 

 

 

Łączę wyrazy szacunku,

 

Dziekan Wydziału III PAN
Roman Micnas

 

Załączniki:

– regulamin nagród

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.