do 30.06.2020 r. – Nabór prac do VI edycji konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora UŁ Prof. T. Kotarbińskiego

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że Uniwersytet Łódzki jako organizator VI edycji konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych, podjął decyzję o przedłużeniu terminu przyjmowania prac do 30 czerwca 2020 r. Prace do konkursu mogą zgłaszać uczelnie, wydziały, instytuty PAN, wydawnictwa naukowe i inne instytucje naukowe. Książki przesyłać można w formie elektronicznej, drogą mailową, na adres: nagroda.kotarbinskiego@uni.lodz.pl wraz z pisemną rekomendacją kierownika jednostki zgłaszającej. Do pracy należy dołączyć zgodę wydawcy na wykorzystanie okładki książki oraz jej opisów marketingowych pochodzących z ogólnodostępnych źródeł do celów promocyjno-marketingowych. Zgoda wydawcy może być przesłana w formie e-maila.

Osoby, których prace zostaną nominowane, będą proszone o przesłanie dodatkowych pięciu egzemplarzy swoich książek.

Pytania i wątpliwości dotyczące konkursu o Nagrodę Profesora Tadeusza Kotarbińskiego proszę kierować pocztą elektroniczną na adres: nagroda.kotarbinskiego@uni.lodz.pl.

Regulamin Konkursu oraz więcej informacji na ten temat możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej UŁ.

Dziękujemy z​a prace, które już wpłynęły i serdecznie zachęcamy Państwa do przesyłania kolejnych.

Sekretariat WMiI UŁ (Biuro Rektora UŁ, 06.06.2020)

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.