do 30.09.2019 r. – zgłoszenia na Konkurs im. J. Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z dowolnej dziedziny matematyki

Szanowni Państwo,

Zarząd Oddziału Toruńskiego PTM organizuje kolejną edycję Konkursu im. J. Marcinkiewicza na najlepszą pracę studencką z dowolnej dziedziny matematyki.

Uczestnikiem Konkursu może być obywatel polski, który w dniu zgłoszenia pracy konkursowej nie miał ukończonych studiów wyższych. Praca nie może być zgłoszona do innego konkursu organizowanego przez PTM. Prace konkursowe należy składać w dwóch egzemplarzach opatrzonych imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą uczelni, w której autor studiuje. Do pracy należy dołączyć zaświadczenie z dziekanatu stwierdzające, że autor jest studentem oraz podać adres stałego zamieszkania i adres elektroniczny. Jeżeli praca jest napisana pod kierunkiem pracownika naukowego, jury prosi o dołączenie jego krótkiej opinii o pracy.

Prace należy przesyłać na adres:

Oddział Toruński PTM, 87-100 Toruń, ul. Chopina 12/18

do dnia 30 września br.

Nadesłane prace zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatora konkursu.

/źródło informacji: Organizator Konkursu/

Ogłoszenie o Konkursie

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.