do 30.10.2019 r. – Nagroda naukowa Rektora UŁ dla doktorantów

Uprzejmie informujemy o drugiej edycji konkursu „Nagroda naukowa Rektora UŁ dla doktorantów”.

W załączeniu pismo przewodnie Rektorów oraz regulamin przyznawania Nagrody (tj. ZR nr 106 z dn. 05.06.2019 r. z późn. zm. ZR nr 108 z dn. 16.09.2019 r.)

Dokumenty należy składać w Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów UŁ do dnia 30 października 2019 r.

W załączeniu:

Zarządzenie Rektora nr 108 z  dn. 16.09.2019 r.

Zarządzenie Rektora nr 106 z dn. 5.06.2018 r.

/e/Sekretariat Prorektora ds. nauki UŁ

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.