do 31.01.2017 r. – termin składania wniosków o nagrody w konkursach PTM za rok 2017

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny PTM ogłasza kolejną edycję dorocznych konkursów o nagrody PTM.

Zgodnie z regulaminem konkursów PTM, wnioskodawcami mogą być Zarządy Oddziałów PTM, instytuty badawcze, wydziały lub instytuty matematyczne uczelni oraz co najmniej pięcioosobowe grupy członków zwyczajnych PTM.

Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do następujących nagród za rok 2017:

1. nagrody głównej PTM im. Stefana Banacha za osiągnięcia w dziedzinie badań matematycznych;

2. nagrody głównej PTM im. Hugona Steinhausa za osiągnięcia w dziedzinie zastosowań matematyki;

3. nagrody PTM dla młodych matematyków za osiągnięcia badawcze.

Więcej informacji o zgłaszaniu kandydatur oraz regulamin konkursów znajdują się na portalu PTM: www.ptm.org.pl

 

W załączeniu:

pismo przewodnie o nagrodach PTM za 2017 rok

plakat nagrody PTM za 2017 rok

Copyright © 2019 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.