do 31.01.2019 r. – zgłoszenia do konkursu EkSoc StartUP!

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, iż Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ wraz z działającą przy nim Radą Biznesu ogłosił pierwszą edycję konkursu EkSoc StartUP!

Jest on adresowany do wszystkich studentów uczelni wyższych z województwa łódzkiego. Studenci wspierani merytorycznie i organizacyjnie przez praktyków i akademików będą mogli zaprojektować, rozwinąć i wdrożyć własne unikalne pomysły biznesowe. Najlepsi zostaną nagrodzeni ( główna nagroda wynosi 15000 PLN), będą również mieli okazje zaprezentować swoje projekty przed szerokim gronem ekspertów podczas uroczystej gali finałowej, która odbędzie się w czerwcu 2019 r.

Uprzejmie prosimy o udostępnienie informacji na stronach Państwa wydziałów, wraz z linkiem do strony internetowej konkursu www.eksocstartup.uni.lodz.pl

Konkurs jest objęty honorowym patronatem pani Prezydent Hanny Zdanowskiej

Zgłoszenia zespołów: do 31 stycznia 2019 r.

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.