do 31.05.2019 r. – Zgłoszenia na konferencję Politechniki Wrocławskiej: 17th Students’ Science Conference

Komitet Organizacyjny 17th Students’ Science Conference organizowanej przez Politechnikę Wrocławską zaprasza do udziału w wydarzeniu studentów i doktorantów.

Students’ Science Conference to wyjątkowe – trwające 4 dni wydarzenie, podczas którego adepci nauki mogą wymienić swoje spostrzeżenia z autorytetami z całego świata. Jest to niepowtarzalna okazja na prezentację wyników swoich badań, przeprowadzenie dyskusji nad nimi i uzyskanie nowego spojrzenia na naukę, która może odmienić perspektywy przyszłości.

Tegoroczne spotkanie odbędzie się w dniach 18–21 września 2019 r. Głównym celem konferencji jest rozwój oraz promowanie młodych, wybitnie uzdolnionych naukowców, którzy chcieliby podzielić się swoją pasją. Atutem wydarzenia będą nie tylko wspaniałe prelekcje, ale także seria wykładów, które pozwolą rozszerzyć horyzonty uczestników. Międzynarodowy charakter konferencji będzie świetną okazją nie tylko do nawiązania nowych kontaktów, ale również do rozpoczęcia współpracy na skalę międzynarodową.

Dodatkową korzyścią, wynikającą z uczestnictwa w naszej Konferencji jest to, że wszystkie zaakceptowane i przedstawione prace zostaną opublikowane jako materiały pokonferencyjne pod numerem ISSN z przypisanym numerem DOI, a także zostaną przekazane do Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej i ResearchGate. Warto wspomnieć, że wybrane artykuły również zostaną przesłane w rozszerzonej wersji do naszych czasopism partnerskich.

Więcej informacji na stronie konferencji.

/źródło informacji Sekretariat Prorektora ds. studenckich UŁ/

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.