do 31.08.2020 r. – Nabór wniosków do projektu GOSPOSTRATEG III – Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków

Szanowni Państwo,
przypominamy o trwającym naborze wniosków do Programu GOSPOSTRATEG III, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Celem głównym Programu jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych.

Zakres tematyczny Programu, uwzględniający wszystkie wyzwania rozwojowe wskazane w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, obejmuje:

  1. pułapkę średniego dochodu i przeciętnego produktu,
  2. pułapkę braku równowagi,
  3. pułapkę demograficzną,
  4. pułapkę słabości instytucji.

Wnioskodawcą są konsorcja składające się z jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz podmiotów wdrażających (min. 3 pomioty, maks. 5 podmiotów).

Przedmiotem dofinansowania są:
  1.  badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe (faza badawcza A)
  2. prace przedwdrożeniowe (faza przygotowań wyników badań naukowych do wdrożenia w praktyce B)

Projekt może obejmować FAZĘ A i FAZĘ B albo tylko FAZĘ B.

Alokacja konkursu wynosi 100 mln zł, przy czym budżet pojedynczego projektu wynosi od 1 mln zł do maksymalnie 10 mln zł.
Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI (lsi.ncbr.gov.pl).
Dokumentacja konkursowa dostępna jest pod linkiem.
Nabór wniosków trwa od 1 czerwca 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku (do godziny 16:00).
 
W przypadku zainteresowania konkursem, prosimy o kontakt z Centrum Nauki: Renata Olender-Bartosik (renata.olenderbartosik@uni.lodz.pl) lub Dominika Rostocka (dominika.rostocka@uni.lodz.pl).
Załączamy prezentację ze szkolenia, które odbyło się 2 czerwca br. za pośrednictwem platformy TEAMS.

Sekretariat WMiI UŁ (Centrum Nauki UŁ, 18.06.2020)

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.