Dokumenty wymagane po obronie

Dokumenty wymagane po obronie:

 • 4 jednakowe fotografie o wymiarach 4,5 x 6,5 cm
  (5 w przypadku odpisu dyplomu w języku angielski);
 • podanie o odpis dyplomu w języku angielskim
  pkt. 11 https://www.math.uni.lodz.pl/wzory-podan/
  (złożone nie później niż 30 dni od daty obrony, jeśli student życzy sobie taki odpis).Dokumenty wymagane przy odbiorze dyplomu:
 • legitymacja studencka;
 • karta obiegowa;
 • potwierdzenie opłaty za dyplom:o w języku polskim – 60,00 zł,
  o w języku polskim i angielskim – 100,00 zł,na konto: UŁ PKO S.A II O/Łódź54 1240 3028 1111 0010 2943 1262

  z dopiskiem: „Wydział Matematyki i Informatyki UŁ – dyplom”