Dokumenty wymagane po obronie

Dokumenty wymagane po obronie po 1.10. 2019 r.:

  • 4 jednakowe fotografie o wymiarach 4,5 x 6,5 cm

Dokumenty wymagane przy odbiorze dyplomu:

  • legitymacja studencka;
  • karta obiegowa elektroniczna rozliczona w systemie USOSWEB;
  • wydrukowane potwierdzenie opłaty za dyplom 60,- zł
    na konto: UŁ PKO S.A II O/Łódź 54 1240 3028 1111 0010 2943 1262 z dopiskiem: „Wydział Matematyki i Informatyki UŁ – dyplom”