dot. rejestracji na przedmioty do wyboru dla studentów realizujących program studiów awansem

Osoby realizujące program awansem będą zapisywani na wybrane przedmioty po skończeniu rejestracji, na podstawie podań i za zgodą Prodziekana ds. dydaktycznych.

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.