Drodzy Studenci!

Prosimy o podawanie swoich danych w korespondencji mailowej:

  1. Imię, nazwisko
  2. Nr indeksu
  3. Kierunek studiów, specjalność
  4. Semestr

Copyright © 2019 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.