Dyżur Pani Prodziekan dr Moniki Bartkiewicz w dn. 25 i 26 października 2016 r.

Pani Prodziekan dr Monika Bartkiewicz zaprasza na dyżur we wtorek 25.10.2016 r. w godzinach 11.00-12.00 oraz w środę 26.10.2016 r. w godzinach 12.00-13.00 (pok. A 209).

Copyright © 2019 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.