Dyżury Dziekanów, Prodziekanów i Pełnomocników Dziekana

 

Dyżury Władz, Kierowników Studiów i Pełnomocników

Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego

na kadencję 2016-2020:

 

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki

prof. dr hab. Marcin Studniarski

tel.: +48 42 635 59 48, e-mail: marcin.studniarski@wmii.uni.lodz.pl,  pok. A 214

dyżur: czwartek 10:00-12:00

(bez zmian obowiązuje od lipca 2019 r. )


*

Prodziekan ds. dydaktycznych

dr Monika Bartkiewicz

tel.: +48 42 635 59 44, e-mail: monika.bartkiewicz@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 209

dyżur: wtorek godz. 10.15-11.45

(bez zmian obowiązuje od sem. letniego 2017/2018)

Uwaga! Dyżur w dn. 21.01.2020 r. jest odwołany.

*

Prodziekan ds. ekonomicznych

dr hab. Marek Śmietański, prof. UŁ

tel.: +48 42 635 59 46, e-mail: marek.smietanski@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 214

dyżur: środa 10.15-11.45 z wyłączeniem tygodni z RW (16.10, 20.11, 18.12, 15.01, 19.02) wówczas dyżur w czwartek 10.15-11.45

(zmiana obowiązuje od sem. zimowego 2019/2020)

Uwaga! Zmiana terminów dyżurów w czasie sesji zimowej 2019/2020:

 •  28.01.2020 r. (wtorek) godz. 10.00-12.00,
 • 06.02.2020 r. godz. 9.00-11.00,
 • 18.02.20202 r. godz. 10.00-12.00

*

Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą

dr hab. Grażyna Horbaczewska, prof. UŁ

tel.: +48 42 635 59 46, e-mail: grazyna.horbaczewska@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 214

dyżur: środa godz. 12.15-14.00

(bez zmian obowiązuje od sem. letniego 2017/2018) 


Sekretariat Dziekanów:
tel.: +48 42 635 5949, e-mail: sekretariat@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 214

W sprawach studenckich należy się kontaktować z Dziekanatem.


 

Kierownik Studiów Doktoranckich w zakresie Matematyki

Pełnomocnik Kierownika Środowiskowych Studiów Doktoranckich w zakresie Informatyki

dr hab. Małgorzata Filipczak, prof. UŁ

tel.: +48 42 635 59 18, e-mail: malgorzata.filipczak@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 315

dyżur: wtorek godz. 12.00-14.00

(zmiana obowiązuje od sem. zimowego 2019/2020)

 

Kierownik Studiów Niestacjonarnych

dr Gabriela Adamczyk

tel.: +48 42 635 59 12, e-mail: gabriela.adamczyk@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 331

dyżur: wtorek i czwartek godz. 9.15-10.00 oraz  wybrane soboty zjazdowe

Informacje o terminach dyżurów w soboty zjazdowe Pani dr Gabrieli Adamczuk są zamieszczane na jej stronie wydziałowej (pod adresem: https://www.math.uni.lodz.pl/~adamczyk/dyzur.html)

(zmiana obowiązuje od 31.10.2019 r.)

Uwaga! Zmiana terminów dyżurów w czasie sesji zimowej 2019/2020:

 • 27.01.2020r.,  03.02.2020r., 17.02.2020r. (poniedziałek) 12.00-13.30

 

Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktycznych dla kierunku Matematyka

dr Maria Frontczak

tel.: +48 42 635 58 67, e-mail: maria.frontczak@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 324

dyżur: środa godz. 14.00-16.00 

(zmiana obowiązuje od sem. zimowego 2019/2020)

Uwaga! Zmiana terminów dyżurów w czasie sesji zimowej 2019/2020:

 • 30.01.2020r., 06.02.2020r., 20.02.2020r. (czwartek) 11.00-13.00
 • 31.01.2020r., 07.02.2020r., 21.02.2020r. (piątek) 11.00-13.00

 

Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktycznych dla kierunku Informatyka

dr Agnieszka Sibelska

tel.: +48 42 635 59 12, e-mail: agnieszka.sibelska@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 331

dyżur: piątek 10.00-12.00 

(zmiana obowiązuje od sem. zimowego 2019/2020)

Uwaga! Zmiana terminów dyżurów w czasie sesji zimowej 2019/2020:

 •  28.01.2020r. (wtorek) 10.15-12.00
 • 4.02.2020r. (wtorek) 12.00-14.00
 • 19.02.2020r. (środa) 10.15-12.00

 

Pełnomocnik Dziekana WMiI UŁ ds. dydaktycznych dla kierunku Informatyka specjalność studia w języku angielskim

dr hab. Dorota Bors, prof. UŁ

tel.: +48 42 635 58 70, e-mail: dorota.bors@wmii.uni.lodz.pl, pok. C 218

dyżur: czwartek 10.15-11.45

Informacje o bieżących zmianach w terminach dyżurów Pani prof. nadzw. dr hab. D. Bors są zamieszczane na jej stronie wydziałowej (pod adresem: www.math.uni.lodz.pl/~bors)

(zmiana obowiązuje od sem. zimowego 2019/2020)

 

Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktycznych dla kierunku Analiza Danych

dr Justyna Walewska

tel.: +48 42 635 59 29, e-mail: justyna.walewska@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 333

dyżur: wtorek godz. 12.00-13.30

(zmiana obowiązuje od sem. zimowego 2019/2020)

 

Pełnomocnik Dziekana ds. międzynarodowej wymiany studenckiej

dr Anna Łazińska

tel.: +48 42 635 59 10, e-mail: anna.lazinska@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 318

dyżur: wtorek 12.00-14.00

(bez zmian obowiązuje od sem. letniego 2018/2019)

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS)

dr Aneta Tomaszewska

tel.: +48 42 635 59 26, e-mail: aneta.tomaszewska@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 316

dyżur: czwartek 12.00-14.00

(bez zmian obowiązuje od sem. zimowego 2017/2018)

 

Pełnomocnik Prodziekana ds. nauki i współpracy z zagranicą

dr Rafał Zduńczyk

tel.: +48 42 635 59 21, e-mail: rafal.zdunczyk@wmii.uni.lodz.pl, pok. B 207

dyżur: czwartek 14.00-15:30

(04.10.2019 r.  obowiązuje od sem. zimowego 2017/2018)

 

Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych

dr Wioletta Karpińska

tel.: +48 42 635 59 30, e-mail: wioletta.karpinska@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 425

dyżur: poniedziałek 10.00-12.00 oraz wybrane soboty zjazdowe zgodnie z harmonogramem na stronie pracownika (pod adresem: https://www.math.uni.lodz.pl/~karpinw/)

(zmiana obowiązuje od sem. zimowego 2019/2020, korekta 02.12.2019 r. )

Uwaga! Zmiana terminów dyżurów w czasie sesji zimowej 2019/2020:

 • 27.01.2020r., 03.02.2020r., 17.02.2020r. (poniedziałek) 10.30-12.00
 • 29.01.2020r., 05.02.2020r., 19.02.2020r. (środa)  8.30-10.00

 

Pełnomocnik Dziekana ds. studentów wyjeżdżających w ramach wymiany międzynarodowej

dr Dorota Klim

tel.: +48 42 635 59 15, e-mail: dorota.klim@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 327

dyżur: wtorek 10.15-12.15

(zmiana obowiązuje od sem. zimowego 2019/2020)

Uwaga! Zmiana terminów dyżurów w czasie sesji zimowej 2019/2020:

 • 27.01.2020r., 03.02.2020r., 17.02.2020r. (poniedziałek) 10.00-12.00