Dyżury Dziekanów, Prodziekanów i Pełnomocników Dziekana


Dyżury Władz, Kierowników Studiów i Pełnomocników

Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego

na kadencję 2020-2024

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Dziekan i Prodziekani w terminach swoich dyżurów są do Państwa dyspozycji w systemie pracy zdalnej i będą udzielać odpowiedzi na kierowane do nich drogą mailową zapytania. W razie potrzeby istnieje też możliwość umówienia się z członkami Kolegium Dziekańskiego na rozmowę za pośrednictwem aplikacji Teams.

Dziekan WMiI UŁ, 17.09.2020 r.

x

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki

dr hab. Grażyna Horbaczewska, prof. UŁ

tel.: +48 42 635 59 48, e-mail: grazyna.horbaczewska@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 214

dyżur: środa godz. 08.30-10.00

(obowiązuje od sem. zimowego 2020/2021)

x

Prodziekan ds. kształcenia i studentów

dr Monika Bartkiewicz

tel.: +48 42 635 59 44, e-mail: monika.bartkiewicz@wmii.uni.lodz.pl,  pok. A 209

dyżur: wtorek godz. 10.15-11.45

(obowiązuje od sem. zimowego 2020/2021)

x

Prodziekan ds. finansowych

dr hab. Marek Śmietański, prof. UŁ

tel.: +48 42 635 59 46, e-mail: marek.smietanski@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 214

dyżur: czwartek godz. 8.30-10.00

(obowiązuje w sem. zimowym 2020/2021, zmiana z dn. 2.11.2020 r. )

 

Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą

dr hab. Aleksandra Orpel, prof. UŁ

tel.: +48 42 635 5888, e-mail: aleksandra.orpel@wmii.uni.lodz.pl,  pok. A218

dyżur: wtorek godz. 8.30-10.00

(obowiązuje od sem. zimowego 2020/2021)

x

Prodziekan ds. promocji i współpracy z otoczeniem

dr hab. Marek Majewski, prof. UŁ

tel.: +48 42 635 5868, e-mail: marek.majewski@wmii.uni.lodz.pl,  pok. A 214

dyżur: czwartek godz. 10.00-12.00

(obowiązuje od sem. zimowego 2020/2021)

x

Sekretariat Dziekanów:

tel.: +48 42 635 5949, e-mail: sekretariat@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 214

Uwaga! Do odwołania prosimy o kontakt mailowy.

Szczegółowe informacje: Harmonogram pracy pracowników administracji

W sprawach studenckich należy się kontaktować z Dziekanatem

x

English Version

Student’s Office

Terminarz posiedzeń Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ w roku akad. 2020/21

aaaaaaaa

x


Dyżury Kierowników Studiów i Pełnomocników

Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego

na kadencję 2020-2024

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Kierownicy Studiów i Pełnomocnicy w terminach swoich dyżurów są do Państwa dyspozycji w systemie pracy zdalnej za pośrednictwem aplikacji Teams jak również będą udzielać odpowiedzi na kierowane do nich drogą mailową zapytania.

 

Kierownik Studiów Doktoranckich w zakresie Matematyki

Pełnomocnik Kierownika Środowiskowych Studiów Doktoranckich w zakresie Informatyki

dr hab. Małgorzata Filipczak, prof. UŁ

tel.: +48 42 635 59 18, e-mail: malgorzata.filipczak@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 315

dyżur: wtorek godz. 12.00-13.00 oraz czwartki godz. 16.00-17.00

(obowiązuje od sem. zimowego 2019/2020)

 

Kierownik Studiów Niestacjonarnych

dr Gabriela Adamczyk

tel.: +48 42 635 59 12, e-mail: gabriela.adamczyk@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 331

dyżur: środa godz. 10.00-12.00 (poza terminami posiedzeń Rady WMiI UŁ oraz  soboty zjazdowe zgodnie z harmonogramem na stronie pracownika (pod adresem: https://www.math.uni.lodz.pl/~adamczyk/dyzur.html)

(obowiązuje od sem. zimowego 2020/2021)

 

Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktycznych dla kierunku Matematyka

dr Maria Frontczak

tel.: +48 42 635 58 67, e-mail: maria.frontczak@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 324

dyżur: wtorek godz. 10.15-12.00 

(obowiązuje od sem. zimowego 2020/2021)

x

Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktycznych dla kierunku Informatyka

dr Agnieszka Sibelska

tel.: +48 42 635 59 12, e-mail: agnieszka.sibelska@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 331

dyżur: wtorek godz. 12.00-14.00

(obowiązuje od sem. zimowego 2020/2021)

x

Pełnomocnik Dziekana WMiI UŁ ds. dydaktycznych dla kierunku Informatyka specjalność studia w języku angielskim

dr hab. Dorota Bors, prof. UŁ

tel.: +48 42 635 58 70, e-mail: dorota.bors@wmii.uni.lodz.pl, pok. C 218

dyżur: czwartek 14.15-15.45

Informacje o bieżących zmianach w terminach dyżurów są zamieszczane na stronie pracownika (pod adresem: www.math.uni.lodz.pl/~bors)

(obowiązuje od sem. zimowego 2020/2021)

 

Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktycznych dla kierunku Analiza Danych

dr Justyna Walewska

tel.: +48 42 635 59 29, e-mail: justyna.walewska@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 333

dyżur: czwartek godz. 12.15-13.45

Informacje o bieżących zmianach w terminach dyżurów są zamieszczane na stronie pracownika (pod adresem: www.math.uni.lodz.pl/~walewska).

(obowiązuje od sem. zimowego 2020/2021)

 

 

Pełnomocnik Dziekana ds. międzynarodowej wymiany studenckiej

dr Anna Łazińska

tel.: +48 42 635 59 10, e-mail: anna.lazinska@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 318

dyżur: wtorek 12.00-14.00

(obowiązuje od sem. zimowego 2020/2021)

x

Pełnomocnik Dziekana ds. Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS)

dr Aneta Tomaszewska

tel.: +48 42 635 59 26, e-mail: aneta.tomaszewska@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 316

dyżur: czwartek 12.00-14.00

(bez zmian obowiązuje od sem. zimowego 2017/2018)

 

Pełnomocnik Dziekana ds. nauki i współpracy z zagranicą

dr Rafał Zduńczyk

tel.: +48 42 635 59 21, e-mail: rafal.zdunczyk@wmii.uni.lodz.pl, pok. B 207

dyżur: czwartek 14.00-15:30

(04.10.2019 r.  obowiązuje od sem. zimowego 2017/2018)

 

Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych

Pełnomocnik Dziekana ds. kontaktów ze szkołami

dr Wioletta Karpińska

tel.: +48 42 635 59 30, e-mail: wioletta.karpinska@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 425

dyżur: czwartek godz. 18.00-19.00, piątek godz. 09.00-10.00 oraz  soboty zjazdowe zgodnie z harmonogramem na stronie pracownika  (pod adresem: https://math.uni.lodz.pl/~karpinw/index.php?go=kontakt)

(obowiązuje od sem. zimowego 2020/2021)

 

Pełnomocnik Dziekana ds. studentów wyjeżdżających w ramach wymiany międzynarodowej

dr Dorota Klim

tel.: +48 42 635 59 15, e-mail: dorota.klim@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 327

dyżur: poniedziałek 14.00-15.30

(obowiązuje od sem. zimowego 2020/2021)