Dyżury Dziekanów, Prodziekanów i Pełnomocników Dziekana

 

Dyżury Władz, Kierowników Studiów i Pełnomocników

Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego

na kadencję 2016-2020:

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Dziekan i Prodziekani w terminach swoich dyżurów są do Państwa dyspozycji w systemie pracy zdalnej i będą udzielać odpowiedzi na kierowane do nich drogą mailową zapytania.

Dziekan WMiI UŁ, 23.03.2020 r.

 

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki

prof. dr hab. Marcin Studniarski

tel.: +48 42 635 59 48, e-mail: marcin.studniarski@wmii.uni.lodz.pl,  pok. A 214

dyżur: czwartek 10:00-12:00

(bez zmian obowiązuje od lipca 2019 r. )

a

Prodziekan ds. dydaktycznych

dr Monika Bartkiewicz

tel.: +48 42 635 59 44, e-mail: monika.bartkiewicz@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 209

dyżur: wtorek godz. 10.15-11.45

(bez zmian obowiązuje od sem. letniego 2017/2018)

 a

Prodziekan ds. ekonomicznych

dr hab. Marek Śmietański, prof. UŁ

tel.: +48 42 635 59 46, e-mail: marek.smietanski@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 214

dyżur: wtorek godz. 8.30-10.00

(zmiana obowiązuje od sem. letniego 2019/2020)

a

Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą

dr hab. Grażyna Horbaczewska, prof. UŁ

tel.: +48 42 635 59 46, e-mail: grazyna.horbaczewska@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 214

dyżur: środa godz. 08.30-10.00

(obowiązuje od sem. letniego 2019/2020)


 


Sekretariat Dziekanów:
tel.: +48 42 635 5949, e-mail: sekretariat@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 214

W sprawach studenckich należy się kontaktować z Dziekanatem.


 

Kierownik Studiów Doktoranckich w zakresie Matematyki

Pełnomocnik Kierownika Środowiskowych Studiów Doktoranckich w zakresie Informatyki

dr hab. Małgorzata Filipczak, prof. UŁ

tel.: +48 42 635 59 18, e-mail: malgorzata.filipczak@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 315

dyżur: wtorek godz. 12.00-14.00

(zmiana obowiązuje od sem. zimowego 2019/2020)

 

Kierownik Studiów Niestacjonarnych

dr Gabriela Adamczyk

tel.: +48 42 635 59 12, e-mail: gabriela.adamczyk@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 331

dyżur: poniedziałek  godz. 12.00-13.30 oraz  wybrane soboty zjazdowe zgodnie z harmonogramem na stronie pracownika

(pod adresem: https://www.math.uni.lodz.pl/~adamczyk/dyzur.html)

(zmiana obowiązuje od sem. letniego 2019/20)

 

Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktycznych dla kierunku Matematyka

dr Maria Frontczak

tel.: +48 42 635 58 67, e-mail: maria.frontczak@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 324

dyżur: środa godz. 12.00-14.00 

(zmiana obowiązuje od sem. letniego 2019/2020)

 

Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktycznych dla kierunku Informatyka

dr Agnieszka Sibelska

tel.: +48 42 635 59 12, e-mail: agnieszka.sibelska@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 331

dyżur: wtorek godz. 11.00-13.00

(zmiana obowiązuje od sem. letniego 2019/2020)

 

Pełnomocnik Dziekana WMiI UŁ ds. dydaktycznych dla kierunku Informatyka specjalność studia w języku angielskim

dr hab. Dorota Bors, prof. UŁ

tel.: +48 42 635 58 70, e-mail: dorota.bors@wmii.uni.lodz.pl, pok. C 218

dyżur: czwartek 10.15-11.45

Informacje o bieżących zmianach w terminach dyżurów są zamieszczane na stronie pracownika

(pod adresem: www.math.uni.lodz.pl/~bors)

(zmiana obowiązuje od sem. zimowego 2019/2020)

 

Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktycznych dla kierunku Analiza Danych

dr Justyna Walewska

tel.: +48 42 635 59 29, e-mail: justyna.walewska@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 333

dyżur: wtorek godz. 12.00-13.30

(zmiana obowiązuje od sem. zimowego 2019/2020)

 

Pełnomocnik Dziekana ds. międzynarodowej wymiany studenckiej

dr Anna Łazińska

tel.: +48 42 635 59 10, e-mail: anna.lazinska@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 318

dyżur: wtorek 12.00-14.00

(bez zmian obowiązuje od sem. letniego 2018/2019)

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS)

dr Aneta Tomaszewska

tel.: +48 42 635 59 26, e-mail: aneta.tomaszewska@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 316

dyżur: czwartek 12.00-14.00

(bez zmian obowiązuje od sem. zimowego 2017/2018)

 

Pełnomocnik Prodziekana ds. nauki i współpracy z zagranicą

dr Rafał Zduńczyk

tel.: +48 42 635 59 21, e-mail: rafal.zdunczyk@wmii.uni.lodz.pl, pok. B 207

dyżur: czwartek 14.00-15:30

(04.10.2019 r.  obowiązuje od sem. zimowego 2017/2018)

 

Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych

dr Wioletta Karpińska

tel.: +48 42 635 59 30, e-mail: wioletta.karpinska@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 425

Uwaga! 

Od 8 czerwca dyżury zdalne w aplikacji Teams będą następujące:
8, 15 czerwca 16.30-17.30 (poniedziałek)
9, 16 czerwca 15.00-16.00 (wtorek)
22, 29 czerwca 9.00-11.00 (poniedziałek)

dyżur: poniedziałek 12.00-13.00 i wtorek 9.00-10.00 oraz wybrane soboty zgodnie z harmonogramem na stronie pracownika

(pod adresem: https://math.uni.lodz.pl/~karpinw/index.php?go=kontakt)

(zmiana obowiązuje od sem. letniego 2019/2020 )

 

Pełnomocnik Dziekana ds. studentów wyjeżdżających w ramach wymiany międzynarodowej

dr Dorota Klim

tel.: +48 42 635 59 15, e-mail: dorota.klim@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 327

dyżur: wtorek 12.00-14.00

(zmiana obowiązuje od sem. letniego 2019/2020)