Dyżury Dziekanów, Prodziekanów i Pełnomocników Dziekana

 

Dyżury Władz, Kierowników Studiów i Pełnomocników

Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego

na kadencję 2016-2020:

 

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki

prof. dr hab. Marcin Studniarski

tel.: +48 42 635 59 48, e-mail: marcin.studniarski@wmii.uni.lodz.pl,  pok. A 214

dyżur: czwartek 10:00-12:00

(zmiana obowiązuje od lipca 2019)

*

Prodziekan ds. dydaktycznych

dr Monika Bartkiewicz

tel.: +48 42 635 59 44, e-mail: monika.bartkiewicz@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 209

dyżur: wtorek godz. 10.15-11.45

(bez zmian obowiązuje od sem. letniego 2017/2018)

*

Prodziekan ds. ekonomicznych

prof. nadzw. dr hab. Marek Śmietański

tel.: +48 42 635 59 46, e-mail: marek.smietanski@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 214

dyżur: czwartek godz. 09.00-10.30 z wyłączeniem: 21.03, 18.04, 16.05 – wówczas dyżur w środę 08.30-10.00 

(zmiana obowiązuje od sem. letniego 2018/2019)

We wrześniu 2019 r.  dyżury we wtorki w godz. 10.00-11.30.

*

Prodziekan ds. nauki i współpracy z zagranicą

prof. nadzw. dr hab. Grażyna Horbaczewska

tel.: +48 42 635 59 46, e-mail: grazyna.horbaczewska@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 214

dyżur: środa godz. 12.15-14.00

(bez zmian obowiązuje od sem. letniego 2017/2018)


 


Sekretariat Dziekanów:
tel.: +48 42 635 5949, e-mail: sekretariat@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 214

W sprawach studenckich należy się kontaktować z Dziekanatem.


 

Kierownik Studiów Doktoranckich w zakresie Matematyki

Pełnomocnik Kierownika Środowiskowych Studiów Doktoranckich w zakresie Informatyki

prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Filipczak

tel.: +48 42 635 59 18, e-mail: malgorzata.filipczak@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 315

dyżur: wtorek godz. 14.15-16.00

(L-18/19)

 

Kierownik Studiów Niestacjonarnych

dr Gabriela Adamczyk

tel.: +48 42 635 59 12, e-mail: gabriela.adamczyk@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 331

dyżur: piątek godz. 11.00-13.00 oraz  wybrane soboty zjazdowe

Informacje o terminach dyżurów w soboty zjazdowe Pani dr Gabrieli Adamczuk są zamieszczane na jej stronie wydziałowej (pod adresem: https://www.math.uni.lodz.pl/~adamczyk/dyzur.html)

(zmiana obowiązuje od sem. letniego 2018/2019)

 

Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktycznych dla kierunku Matematyka

dr Maria Frontczak

tel.: +48 42 635 58 67, e-mail: maria.frontczak@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 324

dyżur: czwartek godz. 1o.00-12.00 

(zmiana obowiązuje od sem. letniego 2018/2019)

 

Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktycznych dla kierunku Informatyka

dr Agnieszka Sibelska

tel.: +48 42 635 59 12, e-mail: agnieszka.sibelska@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 331

dyżur: wtorek 10.15-12.15 (sem. letni 2018/2019)

(zmiana obowiązuje od sem. letniego 2018/2019)

 

Pełnomocnik Dziekana WMiI UŁ ds. dydaktycznych dla kierunku Informatyka specjalność studia w języku angielskim

prof. nadzw. dr hab. Dorota Bors

tel.: +48 42 635 58 70, e-mail: dorota.bors@wmii.uni.lodz.pl, pok. C 218

dyżur: czwartek 8.15-9.45

Informacje o bieżących zmianach w terminach dyżurów Pani prof. nadzw. dr hab. D. Bors są zamieszczane na jej stronie wydziałowej (pod adresem: www.math.uni.lodz.pl/~bors)

(zmiana obowiązuje od sem. letniego 2018/2019)

 

Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktycznych dla kierunku Analiza Danych

dr Justyna Walewska

tel.: +48 42 635 59 29, e-mail: justyna.walewska@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 333

dyżur: czwartek godz. 12.30-14.00

(bez zmian obowiązuje od sem. zimowego 2018/2019)

 

Pełnomocnik Dziekana ds. międzynarodowej wymiany studenckiej

dr Anna Łazińska

tel.: +48 42 635 59 10, e-mail: anna.lazinska@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 318

dyżur: wtorek 12.00-14.00

(zmiana obowiązuje od sem. letniego 2018/2019)

 

Pełnomocnik Dziekana ds. Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS)

dr Aneta Tomaszewska

tel.: +48 42 635 59 26, e-mail: aneta.tomaszewska@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 316

dyżur: czwartek 12.00-14.00

(bez zmian obowiązuje od sem. zimowego 2017/2018)

 

Pełnomocnik Prodziekana ds. nauki i współpracy z zagranicą

dr Rafał Zduńczyk

tel.: +48 42 635 59 21, e-mail: rafal.zdunczyk@wmii.uni.lodz.pl, pok. B 207

dyżur: WTOREK (TUESDAY) 18:00 – 19:00, PIĄTEK (FRIDAY) 12:15 – 13:00

(L-18/19)

 

Pełnomocnik Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych

dr Wioletta Karpińska

tel.: +48 42 635 59 30, e-mail: wioletta.karpinska@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 425

dyżur: poniedziałek  8.45-9.45, czwartek 14.00-15.00 oraz sobota zjazdowa zgodnie z harmonogramem na stronie pracownika (pod adresem: https://www.math.uni.lodz.pl/~karpinw/)

(zmiana obowiązuje od sem. letniego 2018/2019)

 

Pełnomocnik Dziekana ds. studentów wyjeżdżających w ramach wymiany międzynarodowej

dr Dorota Klim

tel.: +48 42 635 59 15, e-mail: dorota.klim@wmii.uni.lodz.pl, pok. A 327

dyżur: czwartek 14.00-16.00

(zmiana obowiązuje od 20.02.2019 r.)