Składanie podań w czasie COVID/ submitting applications during COVID

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną, w trosce o  zdrowie nas wszystkich  studenci wszelkie   sprawy mogą  załatwiać zdalnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Akceptowane są skany pism lub ich zdjęcia.

Zeskanowane  podania, wnioski, formularze  prosimy przesyłać na adres mailowy pracownika Dziekanatu właściwego dla swojej specjalności.

Wnioski do realizacji będą przyjmowane wyłącznie z poczty (domeny) UŁ

In connection with the announcement of the state of epidemic in Poland, out of concern for the health of all of us, students can handle all matters remotely via e-mail. Scans or photos of documents  are accepted. Please send scanned applications, requests or forms to the email addresses of  the appropriate employee of the dean’s office (in accordance with the field, specialization and the year of study). Applications will be accepted only from the University of Lodz e-mail account.

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.