Zmiany loginów do kont studenckich “krok po kroku-nowe konto”/ about your new account – step by step new account

English version below

Zgodnie z komunikatami na UŁ dot. zmiany loginów do kont studenckich https://www.uni.lodz.pl/aktualnosc/szczegoly/microsoft-office-365-na-ul-nowe-konta-dla-pracownikow-doktorantow-i-studentow

 1.Jak sprawdzić swój nowy login studenta UŁ?

Na stronie https://logowanie.uni.lodz.pl/ należy pod polem Identyfikator kliknąć ‘Przypomnienie loginu’

Następnie w polu ‘Prywatny adres e-mail’ należy wpisać adres studenta podany podczas rekrutacji i zarejestrowany w USOS i kliknąć Zatwierdź.

Na prywatny mail studenta przyjdzie wiadomość z informacją o nowym loginie.

Twój nowy login studenta UŁ będzie miał format przykład: ULxxxxxxxx@edu.uni.lodz.pl

 2. Jak ustawić hasło do loginu studenta UŁ?

Na stronie https://logowanie.uni.lodz.pl/ należy pod polem Hasło kliknąć ‘nie pamiętasz hasła?’

Następnie w polu Identyfikator należy wpisać nowy login studenta przykład: : ULxxxxxxxx@edu.uni.lodz.pl i kliknąć Zatwierdź.

Na prywatny mail studenta przyjdzie wiadomość z linkiem do zmiany hasła.

Hasło musi spełniać wymogi bezpieczeństwa (min. 8 znaków, Duża i małą litera, cyfra, bez znaków specjalnych, nazw własnych typu imię, nazwisko, pesel, nowe hasło nie może być powiązane z poprzednimi).

 Od razu po zmianie hasła student może logować się nowym loginem i hasłem do USOSweb i Moodle.

Z logowaniem do MS Office należy odczekać ok. godziny od zmiany hasła (musi nastąpić migracja do Office 365).

Następnie na stronie https://www.office.com będzie można zalogować się nowym loginem i hasłem.


Remember about your new account @edu.uni.lodz.pl!

Use your new UL account in the domain @edu.uni.lodz.pl.

The account is your gateway to unrestricted access to all systems and services of the University (including USOSweb, APD, Moodle, Teams, and Outlook).

You can use your account to install Microsoft Office 365Professional Plus on your private devices.

We have already sent you an e-mail with the login and access instructions.

If you forgot your user login, see it <here>. You can change your account password <here>.

 

Your new UL account in the domain @edu.uni.lodz.pl: Discover its full potential!

We have set up your new UL account, ULXXXXXXX@edu.uni.lodz.pl.

 

The account gives you unrestricted access to all systems and services of the University (including USOSweb, APD, Moodle, Teams, and Outlook).

You can use your account to install Microsoft Office 365Professional Plus on your private devices.

 

Your account is active! Click <here> to set up your first password.

If you forgot your login and/or password, go to logowanie.uni.lodz.pl in your web browser to set it up again.

 

Your login, ULXXXXXXX@edu.uni.lodz.pl is also your e-mail address. However, we have set up another e-mail (alias) for you:imie.nazwisko@edu.uni.lodz.pl. –this means you log in with ULXXXXXXX, but you send and receive e-mail with an e-mail account username ‘firstname.lastname’.

 

Note: Now all e-mail communications relevant to your studies will be sent to ULXXXXXXX @edu.uni.lodz.pl. None such e-mails will be sent to your private e-mail address anymore, except for the e-mails with your Active Directory login reminder or Active Directory password reset e-mails.

 

Best regards,

Your IT Team   helpdesk@uni.lodz.pl

Copyright © 2021 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.