Dziekanat

Dziekanat jest czynny w godzinach: 

wtorek – czwartek  10.00-14.00

PONIEDZIAŁEK i PIĄTEK – DZIEKANAT NIECZYNNY

 

Aktualny harmonogram pracy Dziekanatu znajduje się na stronie

https://www.math.uni.lodz.pl/harmonogram-pracy-pracownikow-administracji-wmii/

_______________________________________________________________________

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną, w trosce o  zdrowie nas wszystkich  studenci wszelkie  sprawy mogą  załatwiać zdalnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Akceptowane są skany pism lub ich zdjęcia.

Zeskanowane  podania, wnioski, formularze  prosimy przesyłać na adres mailowy pracownika Dziekanatu właściwego dla swojej specjalności.

Wnioski do realizacji będą przyjmowane wyłącznie z poczty (domeny) UŁ

*

In connection with the announcement of the state of epidemic in Poland, out of concern for the health of all of us, students can handle all matters remotely via e-mail.

Scans or photos of documents  are accepted.

Please send scanned applications, requests or forms to the email addresses of  the appropriate employee of the student’s office (in accordance with the field, specialization and the year of study).

Applications will be accepted only from the University of Lodz e-mail account.


Dziekanat studiów stacjonarnych (I i II stopnia)

Obsługa studentów wg Kierunków Studiów:


kierunek Informatyka I stopnia – specjalność Grafika komputerowa i projektowanie gier

kierunek Informatyka I stopnia I rok – litery nazwisk od A do P

kierunek Informatyka II stopnia

specjalności: Systemy informatyczne, Interaktywne media, Ogólna oraz Zastosowanie metod informatycznych w analizie danych

Computer Science MA  Second Cycle Programme, specjalność Informatyka w języku angielskim II stopień

mgr Agnieszka Górecka-Janowska, pok. A211 ,  tel. 042 635 59 45

agnieszka.gorecka@wmii.uni.lodz.pl


kierunek Informatyka I stopnia

specjalności: Sieci komputerowe i przetwarzanie danych, Informatyka Ogólna

kierunek Informatyka I stopnia I rok – litery nazwisk od R do Ż

Computer Science BA  First Cycle Programme- Informatyka w języku angielskim I stopień

mgr Sylwia Zajdler- Skonieczna  pokój nr A 210,    tel. 42 635 59  52

sylwia.zajdler@wmii.uni.lodz.pl


kierunek Matematyka

kierunek Analiza danych

obsługa studentów z programów ERASMUS i MOBILITY

mgr Elżbieta Kwiatkowska, pok. A210,   tel. 042 635 59 52   (Zastępca Kierownika Dziekanatu)

elzbieta.kwiatkowska@wmii.uni.lodz.pl

 


Dziekanat studiów niestacjonarnych
kierunek INFORMATYKA, ANALIZA DANYCH i MATEMATYKA
studia I-go i II-go stopnia

godziny przyjęć:
PONIEDZIAŁEK  I PIĄTEK NIECZYNNE
WTOREK  –  CZWARTEK 10:00 – 14:00
SOBOTA 09:30 – 13:30 (w wyznaczone dyżury)* – dyżury mogą ulec zmianie, proszę sprawdzać informacje przed przyjazdem na Wydział

* 2 X, 9 X – pierwszeństwo dla I-wszego roku (podpisywanie umów i inauguracja), 23 X, 6 XI,11 XII, 15 I 2022 r.

Monika Tomaszewska  pokój nr A 212,    tel. 42 635 59 45

monika.tomaszewska@wmii.uni.lodz.pl

Dziekanat studiów doktoranckich
studia doktoranckie w zakresie matematyki
środowiskowe studia doktoranckie w zakresie informatyki

godziny przyjęć:
PONIEDZIAŁEK I PIĄTEK NIECZYNNE
WTOREK  –  CZWARTEK 10:00 – 14:00

Monika Tomaszewska  pokój nr A 212,    tel. 42 635 59 45

monika.tomaszewska@wmii.uni.lodz.pl


Plany zajęć i rejestracja na przedmioty – studia stacjonarne

Dziękujemy za otrzymywane maile. Prosimy o cierpliwość ponieważ odpowiadamy na nie w kolejności ich napływania. Dla przyspieszenia załatwienia spraw prosimy zachowywać ciągłość korespondencji i podawać w niej swój numer indeksu, kierunek studiów, specjalność i rok. Obsługujemy sprawy planów zajęć i rejestracji na przedmioty do wyboru na studiach stacjonarnych. W sprawach toku studiów należy się kontaktować z Dziekanatem, z osobami zajmującymi się Państwa kierunkiem studiów i specjalnością. Na skróty: przedmioty do wyboru; programy studiów I stopnia i II stopnia; plany zajęć studia stacjonarne; wzory podań.

Thank you for your emails. We ask you for your patience as we replay to them in order that we received them. To speed up the process, please maintain the continuity of correspondence and provide your student`s number, field of study, specialization, year of study. We handle the schedules and registration for elective courses for full-time studies. In matters related to the course of study, please contact the person dealing with your field of study and specialization at the Dean’s Office. Shortcuts: elective courses ; study programs; class schedules; document templates; more on our web page in english.

 

pok. A228,  tel. 042 635 59 31 

dyżur dla studentów: środa, czwartek, piątek – godz.12.00 – 14.00

Zapisy na przedmioty do wyboru, przedmioty powtarzane (warunki), zapisy na seminaria, projekty dyplomowe i zespołowe należy zgłaszać mailowo na adres:

plan@wmii.uni.lodz.pl

 

Inne sprawy związane z planem i obsadą zajęć należy zgłaszać do:

mgr Żaneta Jędrzejczak   zaneta.jedrzejczak@wmii.uni.lodz.pl

 

Ewa Chmura  ewa.chmura@wmii.uni.lodz.pl (nieobecna)KIEROWNIK DZIEKANATU

mgr Katarzyna Zapotoczna, pok. A214,   042 635 5943

poniedziałek – piątek 9.00 – 14.00

katarzyna.zapotoczna@wmii.uni.lodz.pl

Copyright © 2021 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.