Dziekanat


Decyzją Dziekana WMiI UŁ z dnia 29.10.2020 r. dziekanat jest nieczynny w dniach 30.10.2020-2.11.2020.

Kontakt z pracownikami dziekanatu jest możliwy tylko w formie mailowej.

Za utrudnienia przepraszamy.

Sekretariat WMiI UŁ, 29.10.2020

*

According to the Deans’ decision from 29.10.2020 Student’s Office is closed from 29.10.2020 to 02.11.2020.

Please contact us only by e-mail.

We are sorry for the inconvenience.

Secretariat of WMiI UŁ, 29.10.2020

 


Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną, w trosce o  zdrowie nas wszystkich  studenci wszelkie   sprawy mogą  załatwiać zdalnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Akceptowane są skany pism lub ich zdjęcia.

Zeskanowane  podania, wnioski, formularze  prosimy przesyłać na adres mailowy pracownika Dziekanatu właściwego dla swojej specjalności.

Wnioski do realizacji będą przyjmowane wyłącznie z poczty (domeny) UŁ

*

In connection with the announcement of the state of epidemic in Poland, out of concern for the health of all of us, students can handle all matters remotely via e-mail.

Scans or photos of documents  are accepted.

Please send scanned applications, requests or forms to the email addresses of  the appropriate employee of the student’s office (in accordance with the field, specialization and the year of study).

Applications will be accepted only from the University of Lodz e-mail account.


Dziekanat studiów stacjonarnych (I i II stopnia)

czynny w godzinach: 

wtorek – piątek  10.00-14.00

W PONIEDZIAŁKI – DZIEKANAT NIECZYNNY

kontakt :

kierunek Informatyka- I rok – studenci o nazwiskach od litery A do litery M

kierunek Informatyka – specjalność Grafika komputerowa i projektowanie gier

kierunek Informatyka, specjalność Informatyka w języku angielskim II stopień (Computer Science Second Cycle Programme)

kierunek Informatyka II stopnia

specjalności: Systemy informatyczne, Interaktywne media, Ogólna oraz Zastosowanie metod informatycznych w analizie danych

mgr Agnieszka Górecka-Janowska, pok. A211 ,  tel. 042 635 59 45

agnieszka.gorecka@wmii.uni.lodz.pl

 


kierunek Informatyka- I rok – studenci o nazwiskach od litery N do litery Z

kierunek Informatyka, specjalność Sieci komputerowe i przetwarzanie danych

kierunek Informatyka, specjalność Informatyka Ogólna

kierunek Informatyka, specjalność Informatyka w języku angielskim I stopień (Computer Science First Cycle Programme) – (1st and 2nd Year)

mgr Żaneta Jędrzejczak,  pok. A210,    tel. 042 635 59 52

zaneta.jedrzejczak@wmii.uni.lodz.pl

 


kierunek Matematyka

kierunek Analiza danych

kierunek Informatyka, specjalność Informatyka w języku angielskim I stopień (Computer Science First Cycle Programme)(3rd  Year)

obsługa studentów z programów ERASMUS i MOBILITY

mgr Elżbieta Kwiatkowska, pok. A210,   tel. 042 635 59 52   (Zastępca Kierownika Dziekanatu)

elzbieta.kwiatkowska@wmii.uni.lodz.pl

 


plany zajęć i rejestracja na przedmioty do wyboru

Irena Salska, pok. A228,     tel. 042 635 59 31

wtorek – czwartek  10.00-14.00

irena.salska@wmii.uni.lodz.pl


Dziekanat studiów niestacjonarnych
kierunek INFORMATYKA, ANALIZA DANYCH i MATEMATYKA
studia I-go i II-go stopnia

godziny przyjęć:
PONIEDZIAŁEK NIECZYNNE
WTOREK  –  PIĄTEK 10:00 – 14:00
SOBOTA 09:30 – 13:30 (w wyznaczone dyżury)* – dyżury mogą ulec zmianie, proszę sprawdzać informacje przed przyjazdem na Wydział

*24 X tylko dla pierwszego roku (podpisywanie umów), 7 XI, 14 XI, 12 XII, 16 I 2021, 30 I, 6 II

Monika Tomaszewska  pokój nr A 212,    tel. 42 635 59 45

monika.tomaszewska@wmii.uni.lodz.pl

Dziekanat studiów doktoranckich
studia doktoranckie w zakresie matematyki
środowiskowe studia doktoranckie w zakresie informatyki

godziny przyjęć:
PONIEDZIAŁEK NIECZYNNE
WTOREK  –  PIĄTEK 10:00 – 14:00

Monika Tomaszewska  pokój nr A 212,    tel. 42 635 59 45

monika.tomaszewska@wmii.uni.lodz.pl


 

KIEROWNIK DZIEKANATU

mgr Katarzyna Zapotoczna, pok. A214,   042 635 5943

poniedziałek – piątek 9.00 – 14.00

katarzyna.zapotoczna@wmii.uni.lodz.pl

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.