Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że w dniu  26.03.2021 i  29.03.2021 oraz w okresie od  1.04.2021 do 6.04.2021

Dziekanat jest nieczynny (nie ma obsługi stacjonarnej studentów) – pracujemy wyłącznie w systemie zdalny (online).

—————————————————————————————————————————————–

We kindly inform you that on 03/26/2021 and 03/29/2021 and in the period from 01/04/2021 to 06/04/2021

The dean’s office will be closed (there is no stationary student service) – we only work remotely (online).

 

Aktualny harmonogram pracy Dziekanatu znajduje się na stronie

https://www.math.uni.lodz.pl/harmonogram-pracy-pracownikow-administracji-wmii/

 

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną, w trosce o  zdrowie nas wszystkich  studenci wszelkie  sprawy mogą  załatwiać zdalnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Akceptowane są skany pism lub ich zdjęcia.

Zeskanowane  podania, wnioski, formularze  prosimy przesyłać na adres mailowy pracownika Dziekanatu właściwego dla swojej specjalności.

Wnioski do realizacji będą przyjmowane wyłącznie z poczty (domeny) UŁ

*

In connection with the announcement of the state of epidemic in Poland, out of concern for the health of all of us, students can handle all matters remotely via e-mail.

Scans or photos of documents  are accepted.

Please send scanned applications, requests or forms to the email addresses of  the appropriate employee of the student’s office (in accordance with the field, specialization and the year of study).

Applications will be accepted only from the University of Lodz e-mail account.


Dziekanat studiów stacjonarnych (I i II stopnia)

Plany zajęć i rejestracja na przedmioty do wyboru

pok. A228,     tel. 042 635 59 31

plan@wmii.uni.lodz.pl

wtorek – czwartek  10.00-14.00

mgr Żaneta Jędrzejczak   zaneta.jedrzejczak@wmii.uni.lodz.pl

(nieobecna do odwołania) Monika Najder – monika.najder@wmii.uni.lodz.pl

Dziekanat jest czynny w godzinach: 

wtorek – piątek  10.00-14.00

W PONIEDZIAŁKI – DZIEKANAT NIECZYNNY

kontakt :

kierunek Informatyka – specjalność Grafika komputerowa i projektowanie gier

kierunek Informatyka, specjalność Sieci komputerowe i przetwarzanie danychwyłącznie 1 rok

studenci o nazwiskach od litery A do litery Ł

kierunek Informatyka, specjalność Informatyka w języku angielskim I stopień (Computer Science BA  First Cycle Programme) – (only 1st year)

kierunek Informatyka, specjalność Informatyka w języku angielskim II stopień (Computer Science MA  Second Cycle Programme)

kierunek Informatyka II stopnia

specjalności: Systemy informatyczne, Interaktywne media, Ogólna oraz Zastosowanie metod informatycznych w analizie danych

mgr Agnieszka Górecka-Janowska, pok. A211 ,  tel. 042 635 59 45

agnieszka.gorecka@wmii.uni.lodz.pl

 


kierunek Informatyka, specjalność Sieci komputerowe i przetwarzanie danych – wyłącznie 2 i 3 rok

kierunek Informatyka, specjalność Informatyka Ogólna –  wyłącznie 2 i 3 rok

Monika Tomaszewska  pokój nr A 212,    tel. 42 635 59 45

monika.tomaszewska@wmii.uni.lodz.pl


kierunek Matematyka

kierunek Analiza danych

kierunek Informatyka, specjalność Informatyka Ogólna – wyłącznie 1 rok

kierunek Informatyka, specjalność Sieci komputerowe i przetwarzanie danychwyłącznie 1 rok

studenci o nazwiskach od litery M do litery Z

kierunek Informatyka, specjalność Informatyka w języku angielskim I stopień (Computer Science BA  First Cycle Programme)(only 2nd and 3rd  Year)

obsługa studentów z programów ERASMUS i MOBILITY

mgr Elżbieta Kwiatkowska, pok. A210,   tel. 042 635 59 52   (Zastępca Kierownika Dziekanatu)

elzbieta.kwiatkowska@wmii.uni.lodz.pl

 


Dziekanat studiów niestacjonarnych
kierunek INFORMATYKA, ANALIZA DANYCH i MATEMATYKA
studia I-go i II-go stopnia

godziny przyjęć:
PONIEDZIAŁEK NIECZYNNE
WTOREK  –  PIĄTEK 10:00 – 14:00
SOBOTA 09:30 – 13:30 (w wyznaczone dyżury)* – dyżury mogą ulec zmianie, proszę sprawdzać informacje przed przyjazdem na Wydział

* 27 III, 24 IV, 15 V, 19 VI

Monika Tomaszewska  pokój nr A 212,    tel. 42 635 59 45

monika.tomaszewska@wmii.uni.lodz.pl

Dziekanat studiów doktoranckich
studia doktoranckie w zakresie matematyki
środowiskowe studia doktoranckie w zakresie informatyki

godziny przyjęć:
PONIEDZIAŁEK NIECZYNNE
WTOREK  –  PIĄTEK 10:00 – 14:00

Monika Tomaszewska  pokój nr A 212,    tel. 42 635 59 45

monika.tomaszewska@wmii.uni.lodz.pl


 

KIEROWNIK DZIEKANATU

mgr Katarzyna Zapotoczna, pok. A214,   042 635 5943

poniedziałek – piątek 9.00 – 14.00

katarzyna.zapotoczna@wmii.uni.lodz.pl

Copyright © 2021 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.