Rekrutacja WMiI UŁ 2020/2021


Rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na WMiI UŁ na rok akademicki 2020/2021 została zakończona.

Sekretariat WMiI UŁ (na podstawie Komunikatów Podkomisji Rekrutacyjnych z dn. 16.10. i 24.09.2020 r.)


Drogi Kandydacie!

Witamy Cię na stronie Rekrutacji Wydziału Matematyki i Informatyki UŁ.

Znajdziesz tu podstawowe informacje dotyczące zasad rekrutacji na studia na Wydziale Matematyki i Informatyki UŁ.

W menu po lewej stronie zamieszczone są informacje o kierunkach studiów i specjalnościach, jakie możesz wybrać z bogatej oferty edukacyjnej Naszego Wydziału. Znajdziesz tam również link do serwisu rekrutacyjnego UŁ, za pomocą którego będziesz musiał się zarejestrować oraz link do szczegółowego informatora rekrutacyjnego.

Zachęcamy Cię do polubienia naszego profilu na FB https://www.facebook.com/matematykaiinformatykaul/.

Dlaczego warto studiować na Wydziale Matematyki i Informatyki?

 • zapewniamy miłą atmosferę studiowania ograniczając do minimum stres związany z zaliczeniami
 • stale rozwijamy naszą bazę techniczno-dydaktyczną – dzięki wsparciu unijnemu doposażamy nasz wydział m. in. w: wydajny serwer do zastosowań profesjonalnych z dziedziny hurtowni danych, wydajne stacje graficzne i monitory do profesjonalnej obróbki Foto, 2D, 3D oraz montażu wideo w jakości 4K, dron klasy Mavic Pro 2 pozwalający na naloty fotogrametryczne i matching otrzymanych danych, nowoczesne laptopy, tablety, tablice multimedialne i kamery z akcesoriami
 • w budynku wydziału masz dostęp do darmowej sieci WiFi
 • zapewniamy darmowy parking dla studentów
 • w ramach programu Erasmus masz możliwość odbycia semestru studiów w atrakcyjnych uczelniach partnerskich

Czy wiesz, że…

Według ministerialnego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (dane z 2017)

 • średnie zarobki absolwentów informatyki UŁ wynoszą:
  • 6722,02 zł (studia niestacjonarne II stopnia)
  • 3872,26 zł (studia stacjonarne II stopnia)
  • 3952,73 zł (studia stacjonarne I stopnia)
 • ryzyko bycia bezrobotnym po matematyce wynosi:
  • 5,82% (studia stacjonarne I stopnia)
  • 3,02% (studia stacjonarne II stopnia)

Kilkoro absolwentów Matematyki na WMiI zdało niezwykle trudne egzaminy aktuarialne i zostało wpisanych do rejestru aktuariuszy prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (w rejestrze wpisanych jest nieco ponad 400 osób!)

Współpracujemy m. in. z następującymi firmami:

ABB, ACCENTURE, AEGON, ATOS, CERI, Comarch, Citi, CMF, ERICSSON, Focus, GFT, mBank, media4U, Telecom, Transition Technologies.

Część zajęć w toku studiów jest prowadzona przez specjalistów z tych firm.

W tym roku przygotowaliśmy również nowy kierunek:

Analiza danych – studia II stopnia (magisterskie)

PROGRAM STUDIÓW ANALIZA DANYCH II stopnia (profil ogólnoakademicki)
Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 na WMiI UŁ


Bieżące komunikaty

(rekrutacja na rok akademicki 2020/21)


Komunikat Podkomisji Rekrutacyjnej nr 1 (studia stacjonarne) z dn. 16.10.2020 r.
Rekrutacja na studia stacjonarne na Wydziale Matematyki i Informatyki na rok akademicki 2020/2021 została zakończona.
Sekretariat WMiI UŁ, 19.10.2020

Sekretariat WMiI UŁ, 19.10.2020


Informacje o planach zajęć na WMiI UŁ

Sz. Państwo,

bieżące informacje o planach zajęć znajdują się na naszej stronie wydziałowej (zakładka studia / plany zajęć).

Sekretariat WMiI UŁ, 14.10.2020


Informacje o uroczystościach Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021 na WMiI UŁ:

Sekretariat WMiI UŁ, 12.10.2020


Komunikat Podkomisji Rekrutacyjnej nr 1 (studia stacjonarne) z dn. 30.09.2020 r.

Uwaga! Uruchomiona zostaje II tura rekrutacji dla studiów stacjonarnych II stopnia na kierunki Matematyka (limit 15 miejsc) i Informatyka, specjalność Interaktywne Media (limit 14 miejsc).

Szczegółowy terminarz rekrutacji:

01-6 października 2020 r. – elektroniczna rejestracja

08 października 2020 r. – koniec przydziału wpłat

09 października 2020 r. – ogłoszenie list osób zakwalifikowanych

12 października 2020 r. – składanie dokumentów (godziny 12-18, Wydział Matematyki i Informatyki, ul. Banacha 22, 90-238 Łódź, punkt odbioru dokumentów przy wejściu do budynku)

14 października 2020 r. – oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego 12.10.2020 r.; wymagany dopisek na kopercie: rekrutacja – studia stacjonarne)

15 października 2020 r. – ogłoszenie list osób przyjętych na studia

Sekretariat WMiI UŁ, 30.09.2020


Informacja Dziekanatu dla osób przyjętych na I rok studiów na WMiI UŁ – studia stacjonarne

Opłata za legitymację studencką wynosi 22 zł.

W tytule płatności należy podać “opłata za legitymację WMiI – imię i nazwisko studenta”.

Konto, na które należy dokonać wpłaty: Bank Pekao S.A. II o/ Łódź nr 54 1240 3028 1111 0010 2943 1262

Potwierdzenie opłaty należy przesłać elektronicznie odpowiednio:

 • Studia stacjonarne:

kierunki Matematyka i Informatyka – elzbieta.kwiatkowska@wmii.uni.lodz.pl

kierunek Analiza Danych – agnieszka.gorecka@wmii.uni.lodz.pl

 • Studia niestacjonarne:

wszystkie kierunki – monika.tomaszewska@wmii.uni.lodz.pl

Studenci studiów stacjonarnych, którzy doślą potwierdzenie wpłaty za legitymację do dnia 7.10.2020 będą mogli odebrać legitymację w dniu Inauguracji.

Wpłaty dosłane po 07.10.2020  będą generować wydruk legitymacji w terminie późniejszym.

Osoby podejmujące studia na więcej niż jednym kierunku studiów otrzymują jedną legitymację, którą wydaje dziekanat kierunku podstawowego. Osoby posiadające legitymację studencką wydaną na innym kierunku Uniwersytetu Łódzkiego, nie dokonują opłaty za legitymację.

W dniu Inauguracji będą również wydawane oryginały świadectw dojrzałości i podpisywane umowy za usługi edukacyjne świadczone na UŁ.

Bardzo prosimy o śledzenie na bieżąco informacji na stronie wydziałowej i sprawdzanie podanej do kontaktu poczty elektronicznej (pod adresem podanym w systemie rekrutacyjnym, do czasu przyznania konta uniwersyteckiego dla studentów).

Dziekanat WMiI UŁ, 24.09.2020 r.


Komunikat Podkomisji Rekrutacyjnej nr 2 (studia niestacjonarne) z dn. 24.09.2020 r.
Rekrutacja na studia niestacjonarne na Wydziale Matematyki i Informatyki na rok akademicki 2020/2021 została zakończona. Stosowne decyzje kandydaci otrzymali w systemie IRK i/lub pocztą tradycyjną.
 
Sekretariat WMiI UŁ, 24.09.2020

Komunikat Podkomisji Rekrutacyjnej nr 1 (studia stacjonarne) z dn. 21.09.2020 r.

Przyjmowanie dokumentów z poszerzonego rankingu na studia stacjonarne pierwszego stopnia:
 • 21 września (poniedziałek), godz. 10-16;
 • 22 września (wtorek), godz. 12-18.

Sekretariat WMiI UŁ, 21.09.2020


UWAGA! Ważne informacje dla kandydatów na studia – rekrutacja na rok akademicki 2020/21 na WMiI UŁ


Szczegółowy terminarz rekrutacji na UŁ

(rekrutacja na rok akademicki 2020/21)

x

 • Studia stacjonarne pierwszego stopnia:

od 1 czerwca do 3 września 2020 – elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej

do 7 września 2020 – przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku oraz wprowadzenie wyników

do 10 września 2020  – ogłoszenie list osób zakwalifikowanych

od 11 września do 15 września 2020  – składanie dokumentów

do 18 września 2020 – oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego – 15.09.2020)

do 22 września 2020 – poszerzanie rankingu i składanie dokumentów z poszerzenia rankingu

do 24 września 2020 – ogłoszenie list osób przyjętych na studia

 

 •  Studia stacjonarne drugiego stopnia:

od 1 czerwca do 10 września 2020 – elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej

do 14 września 2020 – przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku oraz wprowadzenie wyników

do 20 września 2020  – ogłoszenie list osób zakwalifikowanych

od 21 września do 22 września 2020  – składanie dokumentów

do 24 września 2020 – oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego – 22.09.2020)

do 25 września 2020 – ogłoszenie list osób przyjętych na studia

 

 • Studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia:

Od 3 sierpnia do 15 września 2020 – elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej

Do 17 września 2020 – przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku oraz wprowadzenie wyników

Od 10 września do 17 września 2020 – składanie dokumentów

Do 21 września 2020 – oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą (decyduje data stempla pocztowego – 17.09.2020)

Do 25 września 2020 – ogłoszenie list osób przyjętych na studia

 

Z uwagi na panującą w kraju sytuację epidemiologiczną terminarz rekrutacji może ulec zmianie.


Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego

Informacje dla kandydatów na studia, w tym w zakresie zachowania reżimu sanitarnego, przy składaniu dokumentów rekrutacyjnych

(rekrutacja na rok akademicki 2020/21)

x

1. Na Wydziale ogranicza się do minimum bezpośrednie kontakty kandydatów na studia z pracownikami uczelni. Kontakt z kandydatami na studia odbywa się telefonicznie, mailowo lub listownie. Wszelkie dane kontaktowe znajdują się m.in. w serwisie rekrutacyjnym UŁ, na stronie wydziałowej w zakładce rekrutacja oraz poniżej.

2. Kandydaci na studia są proszeni o składanie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty. Kandydaci są zobowiązani do przesyłania zarówno kserokopii matury/dyplomu (od 2005 r. wraz z suplementem), jak i oryginału. Informacje na temat zasad odbioru oryginału dokumentów zostaną ogłoszone przez dziekanat. Przypominamy, że w skład wymaganych dokumentów rekrutacyjnych wchodzą ponadto: ankieta osobowa, wygenerowana z systemu rekrutacyjnego (wypełniona i podpisana) oraz zdjęcie (o wymiarach 35×45 zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem). Szczegółowe informacje na temat kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych znajdują się m.in. w serwisie rekrutacyjnym UŁ, na stronie wydziałowej w zakładce rekrutacja oraz poniżej.

3. W uzasadnionych przypadkach, jeśli konieczne jest dostarczenie dokumentów przez kandydata osobiście, jest to możliwe wyłącznie w utworzonym na wydziale „punkcie odbioru dokumentów”. Przy składaniu osobistym dokumentów obowiązuje  komplet, jak przy przesyłaniu pocztą. Obowiązkowe jest ich dostarczanie do „punktu odbioru dokumentów” w kopertach. Zainteresowani kandydaci na studia otrzymują potwierdzenia złożenia dokumentów rekrutacyjnych. Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od kandydatów na studia odbywa się w wyznaczonych terminach dyżurów podkomisji rekrutacyjnych, różnych dla poszczególnych kierunków i stopni studiów. Kandydat składający dokumenty na więcej niż jeden kierunek, składa dokumenty w pierwszym terminie dyżuru, na wszystkie wybrane przez siebie kierunki na wydziale.  Informacje o dyżurach podkomisji rekrutacyjnych dla poszczególnych kierunków i stopni studiów znajdują się m.in. w serwisie rekrutacyjnym UŁ, na stronie wydziałowej w zakładce rekrutacja oraz poniżej.

4. Kandydaci na studia składający dokumenty osobiście zobowiązani są do przestrzegania reżimu sanitarnego aktualnie obowiązującego w Uniwersytecie Łódzkim. Upoważnionymi do dopilnowywania egzekwowania tego obowiązku są pracownicy portierni, podkomisji rekrutacyjnych i wszyscy inni pracownicy wydziału.

5. W budynku wydziału mogą przebywać tylko osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz, gdy ich domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

6. Kandydaci na studia na teren wydziału wchodzą pojedynczo i samodzielnie. Osoby towarzyszące nie zostaną wpuszczone do budynku wydziału. Zasada ta nie dotyczy opiekunów osób z niepełnosprawnością np. ruchową. Osoby wchodzące na teren wydziału mają obowiązek wpisywania się do rejestru znajdującego się przy wejściu do budynku, korzystając wyłącznie z własnych przyborów piśmienniczych.

7. Osoby wchodzące na teren wydziału powinny być wyposażone we własne maseczki ochronne lub przyłbicę. Poruszając się na terenie wydziału są zobowiązane do bezwzględnego zasłaniania ust i nosa za ich pomocą oraz nie przekraczania wyznaczonych stref przebywania.

8. Osoby wchodzące na teren wydziału mają obowiązek zdezynfekowania rąk lub zastosowania rękawiczek ochronnych. Przy wejściu do budynku wydziału znajdują się urządzenia z płynem do dezynfekcji rąk oraz ograniczone ilości rękawiczek ochronnych. Zalecane jest wyposażenie się w nie we własnym zakresie.

9. Przy wejściu do budynku wydziału znajduje się komunikat (dwujęzyczny) nakazujący zastosowanie zalecanych środków ochrony (tj. obowiązek zdezynfekowania rąk lub zastosowania rękawiczek ochronnych oraz założenia maseczki ochronnej lub przyłbicy). Obok urządzenia z płynem do dezynfekcji zamieszczono instrukcję użycia środka dezynfekującego, instrukcję prawidłowego zakładania maseczki / rękawiczek ochronnych.

10. Na terenie wydziału należy przestrzegać zasady dystansu społecznego min. 2 m w każdą stronę. W „punkcie odbioru dokumentów” przebywać może jednocześnie tylko jeden pracownik i jeden interesant. Zabronione jest gromadzenie się interesantów. Odległość między przyjmującym i składającym dokumenty musi wynosić min. 2 m w każdą stronę. Obowiązkowe jest stosowanie się do oznaczeń wskazujących na zachowanie zalecanych odległości.

11. Ponadto dla zachowania bezpieczeństwa w „punkcie odbioru dokumentów”: zainstalowane są szyby; zakazuje się używania wentylatorów, klimatyzatorów przenośnych oraz systemu klimatyzacji; przeprowadza się, jeżeli zezwalają na to warunki atmosferyczne jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń; pracownicy obsługujący interesantów, mają zapewnione środki ochrony indywidualnej (rękawiczki ochronne) i ochrony twarzy (maseczkę ochronną lub przyłbicę) oraz środki do dezynfekcji rąk / powierzchni i są zobowiązani je stosować zgodnie z udostępnionymi instrukcjami (patrz pkt. 9); przeprowadzana jest regularna dezynfekcja powierzchni roboczych oraz szyby oddzielającej interesanta od pracownika,  zgodnie z instrukcją postępowania wskazaną przez producenta środka; zaleca się częste mycie rąk wodą z mydłem, utrzymywanie higieny na stanowisku pracy i unikania dotykania twarzy rękoma.

12. Zużyte maseczki i rękawiczki jednorazowe należy wyrzucać do przeznaczonego do tego kosza / pojemnika (odpowiednio oznaczonego i wyposażonego w worek).

13. Kandydaci na studia oraz pracownicy pełniący dyżur w „punktach odbioru dokumentów są zobowiązani do korzystania tylko z własnych przyborów piśmienniczych.

14. Weryfikacja dokumentów rekrutacyjnych od kandydatów na studia dokonywana jest z zachowaniem określonego reżimu sanitarnego. Dokumenty od kandydatów na studia odbierane są w kopertach i odkładane do kwarantanny na nie mniej niż 24 h. O konieczności dokonania uzupełnienia braków kandydaci będą informowani telefonicznie lub e-mailowo. Uzupełnienia powinny być dokonywane wyłącznie pocztą, po uprzednim przesłaniu skanu wysyłanego dokumentu na adres wskazany przez podkomisję.

15. W przypadku konieczności korekty błędnie wprowadzonych wyników w celu ponownego przeliczenia punktów, kandydat przesyła wniosek e-mailowo do podkomisji – ta potwierdza możliwość ponownego przeliczenia punktów i przesyła dalej do Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów, Rekrutacja i Tok Studiów UŁ, wskazując prawidłowe wartości punktowe, na które należy zmienić określone wyniki. Zgodnie z Regulaminem postępowania rekrutacyjnego, w takich przypadkach istnieje również możliwość nieprzyjęcia (dyskwalifikacja) z powodu podania nieprawdziwych danych.

16. Odwołania kandydaci mogą składać pocztą (zalecane) lub bezpośrednio w Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów, Rekrutacja i Tok Studiów UŁ, Łódź, ul. Uniwersytecka 3, pok. 203.

17. Kandydaci są proszeni o śledzenie na bieżąco informacji na stronie wydziałowej, gdzie zostaną zamieszczone komunikaty o terminach i trybie załatwiania spraw w dziekanacie dla kandydatów przyjętych na studia (np. wysokość opłaty za wydanie legitymacji, termin jej wnoszenia, numer konta) oraz inne ważne informacje np. o zasadach odbioru oryginału dokumentów, plany zajęć itp.

18. Kandydaci przyjęci na studia są proszeni o śledzenie na bieżąco informacji na stronie wydziałowej, gdzie zostaną zamieszczone komunikaty o inauguracji roku akademickiego.

19. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej kandydaci na studia i pracownicy powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

20. Jeśli podczas przebywania na terenie wydziału, dojdzie do znacznego pogorszenia stanu zdrowia wymagającego interwencji lekarskiej, kandydat na studia lub pracownik zostaje odizolowany i wdraża się procedury zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.

21. Zawsze, w przypadku wątpliwości, należy zwrócić się do właściwej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

x

Z uwagi na panującą w kraju sytuację epidemiologiczną uprzejmie prosimy o śledzenie na bieżąco informacji w serwisie rekrutacyjnym UŁ oraz na stronie wydziałowej w zakładce rekrutacja.

x

Opracowane na podst. Rekomendacji związanych z procesem rekrutacji 2020 Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów, Rekrutacja i Tok Studiów UŁ oraz Zaleceń dla podkomisji i kandydatów na studia w zakresie zachowania reżimu sanitarnego przy składaniu / przyjmowaniu dokumentów rekrutacyjnych w „punktach odbioru dokumentów” znajdujących się na terenie wydziałów  Inspektoratu BHP UŁ zaakceptowanych przez Rektora UŁ  z dn. 19.08.2020 r.

 

Dr hab. Kamil Niedziałomski

Dr Gabriela Adamczyk

Przewodniczący Podkomisji Rekrutacyjnych

na Wydziale Matematyki i Informatyki

Uniwersytetu Łódzkiego

x


Dyżury Podkomisji Rekrutacyjnych WMiI UŁ

(rekrutacja na rok akademicki 2020/21)

x

 • kierunek Matematyka, studia stacjonarne

Studia I stopnia

11 września (piątek), godz. 14-16

12 września (sobota), godz. 15-16

14 września (poniedziałek), godz. 12-14

15 września (wtorek), godz. 12-14

Studia II stopnia

21 września (poniedziałek), godz. 12-14

22 września (wtorek), godz. 14-16

 

 • kierunek Matematyka, studia niestacjonarne

Studia I stopnia

12 września 2020 (sobota), godz. 13-14

16 września (środa), godz. 14-15

Studia II stopnia

12 września (sobota), godz. 13-14

16 września (środa), godz. 13-14

 

 • kierunek Informatyka, studia stacjonarne

Studia I stopnia

11 września (piątek), godz. 12-14

12 września (sobota), godz. 16-17

14 września (poniedziałek), godz. 10-12

15 września (wtorek), godz. 16-18

Studia II stopnia

21 września (poniedziałek), godz. 10-12

22 września (wtorek), godz. 16-18

 

 • kierunek Informatyka, studia niestacjonarne

Studia I stopnia

10 września (czwartek), godz. 15-16

12 września (sobota), godz. 10-11

16 września (środa), godz. 10-11

17 września (czwartek), godz. 15-16

Studia II stopnia

10 września (czwartek), godz. 16-17

12 września (sobota), godz. 12-13

16 września (środa), godz. 12-13

17 września (czwartek), godz. 16-17

 

 • kierunek Analiza danych, studia stacjonarne

Studia I stopnia

11 września (piątek), godz. 10-12

12 września (sobota), godz. 17-18

14 września (poniedziałek), godz. 14-16

15 września (wtorek), godz. 14-16

Studia II stopnia

21 września (poniedziałek), godz. 14-16

22 września (wtorek), godz. 12-14

 

 • kierunek Analiza danych, studia niestacjonarne
Studia I stopnia

12 września (sobota), godz. 11-12

16 września (środa), godz. 11-12

17 września (czwartek), godz. 17.30-18


Z uwagi na panującą w kraju sytuację epidemiologiczną dyżury podkomisji mogą ulec zmianie.

Wymagane dokumenty

(rekrutacja na rok akademicki 2020/21)

x

Kandydat zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie: 

 • kserokopię świadectwa dojrzałości poświadczoną przez Uniwersytet Łódzki – w przypadku składania osobistego oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (w przypadku kandydatów ze starą maturą: wymagana jest kserokopia świadectwa dojrzałości poświadczona przez Uniwersytet Łódzki – oryginał świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu komisji rekrutacyjnej) – w przypadku przysyłania dokumentów pocztą należy przesłać oryginał i kserokopię, oryginał zostanie zwrócony

na studia II stopnia: 

 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów i suplementu (od 2005 roku) poświadczone przez Uniwersytet Łódzki – w przypadku składania osobistego oryginał dyplomu i suplementu wydany przez szkołę wyższą kandydat ma obowiązek przedstawić do wglądu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej – w przypadku przysyłania dokumentów pocztą należy przesłać oryginał i kserokopię, oryginał zostanie zwrócony

 oraz: 

 • wydrukowana z systemu elektronicznej rekrutacji ankieta osobowa
 • fotografię o wymiarach 35×45 zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (podpisaną na odwrocie imieniem i nazwiskiem),
 • wymagane jest okazanie dowodu osobistego podkomisji rekrutacyjnej a w przypadku przysyłania dokumentów pocztą należy zweryfikować dane osobowe w dziekanacie po przyjęciu na studia

Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia osób zakwalifikowanych jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów. Niezłożenie dokumentów w określonym terminie oznacza rezygnację ze studiów.


Dane kontaktowe dla kandydatów na studia na WMiI UŁ

(rekrutacja na rok akademicki 2020/21)

x

Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Banacha 22
90-238 Łódź
x
x
 • Studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia:

e-mail.: rekrutacja@wmii.uni.lodz.pl

tel.: 42 635 59 55 (tylko w czasie dyżurów)

pok. A103 (na parterze za Biblioteką WMiI UŁ)

Przy wysyłaniu dokumentów pocztą wymagany dopisek: REKRUTACJA, STUDIA STACJONARNE

 

 • Studia niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia:

e-mail.: rekrutacja.niestacjonarne@wmii.uni.lodz.pl

tel.: 42 635 59 53 (tylko w czasie dyżurów)

pok. A110 (na parterze przed Biblioteką WMiI UŁ)

Przy wysyłaniu dokumentów pocztą wymagany dopisek: REKRUTACJA, STUDIA NIESTACJONARNE

 

 • Punkt odbioru dokumentów

w siedzibie Wydziału (na parterze, po prawej stronie przy wejściu)

czynny tylko w terminach dyżurów Podkomisji Rekrutacyjnych

Uwaga! różnych dla poszczególnych kierunków i stopni studiów


W przypadku problemów technicznych związanych z elektronicznym systemem rekrutacji należy się  kontaktować się z Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów UŁ:

42 635 41 78
42 635 40 83
42 635 40 86
e-mail: rekrutacja@uni.lodz.pl