FAQ – najczęściej zadawane pytania odnośnie rekrutacji

Uwaga. Sugerujemy, abyś zapoznając się z odpowiedziami na poniższe pytania korzystał z komputera lub w Twoim telefonie w przeglądarce ustawił opcje „Wersja dla komputera”.

 1. Dokumenty jakie należy złożyć na WMiI: studia STACJONARNE PIERWSZEGO stopnia, studia STACJONARNE DRUGIEGO stopnia.
 2. Jak zarejestrować się na studia?
  Rejestracja jest elektroniczna za pomocą portalu rekrutacyjnego.
 3. Jakie przedmioty maturalne są wymagane przy rekrutacji na studia I-ego stopnia na kierunek matematyka?
  Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie Informatora UŁ (matematyka), zakładka ZASADY PRZYJĘĆ.
 4. Jakie przedmioty są wymagane przy rekrutacji na studia I-ego stopnia na kierunek analiza danych?
  Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie Informatora UŁ (analiza danych), zakładka ZASADY PRZYJĘĆ.
 5. Jakie przedmioty są wymagane przy rekrutacji na studia I-ego stopnia na kierunek informatyka?
  Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie Informatora UŁ (informatyka), zakładka ZASADY PRZYJĘĆ.
 6. Czy aby aplikować na informatykę trzeba mieć maturę z informatyki?
  Nie. W rekrutacji na kierunek informatyka wymaganym przedmiotem egzaminu maturalnego jest matematyka lub informatyka.
 7. Czy aby aplikować na studia na WMiI UŁ trzeba mieć maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym?
  Nie. Wystarczy matura z matematyki na poziomie podstawowym. Jednak matura na poziomie rozszerzonym znacznie zwiększa Twoje szanse na przyjęcie (jej wynik jest mnożony przez 4 przy obliczaniu punktów w rankingu).
 8. Czym różnią się studia licencjackie od inżynierskich na kierunku analiza danych?
  Przed wszystkim ukończenie studiów inżynierskich kończy się nadaniem tytułu inżyniera, zaś licencjackie tytułu licencjata. Studia inżynierskie trwają też 7 semestrów (3,5 roku), zaś licencjackie 6 semestrów (3 lata). Oczywiście są też różnice w programie studiów.
 9. Jaki jest próg punktowy wymagany do przyjęcia na matematykę, informatyką, analizę danych?
  Próg punktowy dla każdego z tych kierunków jest ustalany na podstawie listy rankingowej kandydatów. Nie można z góry (przed zakończeniem etapu rejestracji) powiedzieć, ile on wynosi. Każdego roku ma on inną wartość w zależności od tego jak dobrzy kandydaci zaaplikują na poszczególne kierunki.Dla pewnej orientacji podajemy Ci przybliżone progi obowiązujące przy rekrutacji w 2020 roku:

  • Matematyka – ok. 250 punktów
  • Informatyka – ok. 300 punktów
  • Analiza danych – ok. 260 punktów
 10. Jak liczone są punkty przy rekrutacji na WMiI UŁ?
  Szczegółowe informacje znajdziesz, w zależności od kierunku studiów na stronie

  Musisz kliknąć na czerwony przycisk Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze.

 11. Gdzie znajdę szczegółowe informacje o ofercie studiów na WMiI oraz zasady rekrutacji?
  Polecamy Ci skorzystanie z serwisu informacyjnego UŁ.
 12. Od kiedy i do kiedy można składać dokumenty?
  Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie terminarza rekrutacji na WMiI UŁ.
 13. Jakie przedmioty są nauczane na pierwszym roku studiów na poszczególnych kierunkach?
  Siatki poszczególnych studiów znajdziesz na stronie wybierając w menu po lewej stronie Studia I stopnia albo Studia II stopnia.
 14. Jak zrezygnować ze studiów?
  W celu złożenia rezygnacji proszę przesłać skan druku Rezygnacja-ze-studiów do pracownika Dziekanatu odpowiednio wg kierunku studiów:

 15. W jaki sposób odebrać oryginały dokumentów?
  W przypadku konieczności odbioru oryginalnych dokumentów proszę zgłosić się do Dziekanatu.
  Od dnia 3.08.2021 odbiór dokumentów będzie możliwy w Dziekanacie w dniach wtorek-czwartek w godz. 10-14 pok. A210-A212.

Nie znalazłeś odpowiedzi na Twoje pytanie napisz: rekrutacja@wmii.uni.lodz.pl