Terminarz rekrutacji

w roku akademickim 2021/2022

na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego:


1. STUDIA STACJONARNE, II rekrutacja (wrzesień 2021)

Terminarz

Studia drugiego stopnia na kierunkach Matematyka, Informatyka oraz Analiza danych

Etapy rekrutacji dla kandydatów Termin rekrutacji
II stopień
Elektroniczna rejestracja oraz dokonanie wpłaty opłaty rekrutacyjnej Od 17 do 19 września 2021
Przypisanie wirtualnych wpłat do kierunku oraz wprowadzanie wyników (kandydat nie może już dodawać i usuwać kierunku, a jedynie wprowadzać wyniki oraz przypisać opłatę rekrutacyjną do kierunku) Od 20 do 22 września 2021
Składanie dokumentów (w godzinach podanych poniżej) Od 24 do 25 września 2021
Oczekiwanie na dokumenty wysłane pocztą Do 29 września 2021
(decyduje data stempla pocztowego –26.09.2021)
Ogłoszenie list osób przyjętych na studia Do 1 października 2021

Terminy dyżurów podkomisji rekrutacyjnej:

 • Lista wymaganych dokumentów znajduje się poniżej.
 • Ze względu na wciąż utrzymujące się zagrożenie związane z wirusem COVID-19 zachęcamy do przesyłania dokumentów pocztą.
 • Dokumenty będzimy przyjmować także w przypadku zgłoszenia się Państwa w godzinach przewidzinaych dla innego kierunku niż wybrany przez Państwa. Będziemy jednak wdzięczni jeśli, w miarę Państwa możliwości, uda się zachować poniższe ramy czasowe. Usprawni to proces przyjmowania dokumentów i ograniczy powstawanie kolejek.

dla studiów stacjonarnych DRUGIEGO stopnia

 

Data Godziny
24 września (piątek) 10:00-12:00
16:00-18:00
25 września (sobota) 11:00-13:00

Wymagane dokumenty

dla studiów stacjonarnych DRUGIEGO stopnia

 • Formularz ankiety osobowej – wydrukowany z systemu i podpisany przez Kandydata.
  Ankieta jest możliwa do pobrania odrębnie dla każdego kierunku, na który zapisał się Kandydat – należy zwrócić uwagę na nazwę kierunku na ankiecie. Formularz ankiety osobowej znajduje się na koncie Kandydata w zakładce Zgłoszenia rekrutacyjne (dla wybranego kierunku) / Dokumenty i dalsze kroki
 • Jedno zdjęcie w formie papierowej, spełniające wymogi określone dla zdjęć do dowodów osobistych. Zdjęcie to naklejamy lub przytwierdzamy za pomocą zszywacza. Proszę także pamiętać o konieczności wgrania zdjęcia (najlepiej identycznego) do systemu rekrutacyjnego.
 • Oryginał i kserokopia dyplomu/odpisu wydanego przez uczelnię lub zaświadczenie o ukończeniu studiów I stopnia. Oryginały, po poświadczeniu za zgodność, zostaną zwrócone po zakończeniu procesu rekrutacji w wyznaczonym terminie.
 • Oryginał i kserokopia suplementu wydanego przez uczelnię. Oryginał, po poświadczeniu za zgodność, zostaną zwrócone po zakończeniu procesu rekrutacji w wyznaczonym terminie.
 • Na ankietach, w ich górnej części proszę dopisać informację o wybranej specjalności:
  • dla kierunku Matematyka:
   • matematyka finansowa i aktuarialna (MAFiA),
   • matematyka nauczycielska (DUM_NM),
   • matematyka ogólna (DUM_MO),
   • matematyka teoretyczna (DUM_TE).
  • dla kierunku Informatyka:
   • interaktywne media (DUI_IM),
   • systemy informatyczne (DUI_SI),
   • informatyka ogólna (DUI_O).

Odbiór dokumentów oryginalnych, rezygnacja ze studiów

Patrz nasza strona FAQ, odpowiednio punkt 15 i 14.


Dane kontaktowe

Zanim zdecydujesz się na kontakt z nami, odwiedź najpierw naszą stronę z najczęściej zadawanymi pytaniami odnośnie rekrutacji – jest duża szansa, że tam znajdziesz to czego szukasz.

 • E-mail: rekrutacja@wmii.uni.lodz.pl (w podanych godzinach dyżurów na maile odpisujemy na bieżąco)
 • Punkt składania i odbioru dokumentów: na parterze przy wejściu do budynku WMiI UŁ
 • Pokój podkomisji rekrutacyjnej: A103 (na parterze za Biblioteką WMiI UŁ)