Egzamin diagnostyczny dla trzeciego roku stacjonarnych studiów licencjackich na kierunkach Matematyka i Informatyka

Szanowni Państwo,

W dniu 27 kwietnia 2016 roku odbędzie się egzamin diagnostyczny dla trzeciego roku stacjonarnych studiów licencjackich na kierunkach Matematyka i Informatyka Wydziału Matematyki i Informatyki.

Egzamin odbędzie się w godzinach 12.15-14.00.

Dla kierunku Informatyka egzamin odbędzie się w Auli Wydziału.

Dla kierunku Matematyka egzamin odbędzie się w Sali D102.

Celem egzaminu jest sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności studentów kończących studia pierwszego stopnia. Egzamin będzie przeprowadzony w formie testu.

Zachęcam do udziału w tym egzaminie, który pozwoli Państwu sprawdzić aktualny stan własnej wiedzy jeszcze przed egzaminem dyplomowym i co najważniejsze bez jakichkolwiek negatywnych konsekwencji. Studenci przystępujący do egzaminu niczego nie ryzykują.

Na Państwa indywidualne prośby wyniki tego egzaminu mogą być przekazane prowadzącym seminarium oraz komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy.

Z poważaniem,

Stanisław Spodzieja

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.