do 18.02.2019 r. – Erasmus+ – Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020.

Elektroniczna rekrutacja w USOSweb na wyjazdy studentów na studia  zagraniczne w ramach Programu ERASMUS+ na rok akademicki 2019/2020  rozpocznie się dnia 11.01.2019 r. o godz. 12:00 i potrwa do dnia 18.02.2019 r. do godz. 12:00 .
Więcej informacji na stronach:

http://erasmus.math.uni.lodz.pl/

http://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/rekrutacja-201920

 

Erasmus+ – Enrollment for the academic year 2019/2020 (for full time students)
The electronic enrollment on the USOSweb platform for student mobility  for studies within the ERASMUS+ Programme  in the academic year  2019/2020 will start on 10.01.2019 at 12:00 p.m. and will run until  18.02.2019, 12:00 p.m.

More information:

http://erasmus.math.uni.lodz.pl/

http://bwz.uni.lodz.pl/llp-erasmus-studia/in-english

Copyright © 2020 Wydział Matematyki i Informatyki UŁ. All rights reserved.